blank

Ispis

Zdravstvena njega u kući

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Osposobiti studente za procjenu potreba, planiranje, provođenje i vrednovanje zdravstvene njege/zdravstvenog odgoja u kući korisnika te primjenu dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka u kući korisnika, kao i za suradnju i rad u multidisciplinarnom timu.
 • Sestrinska skrb u kući. Planiranje, priprema i tijek kućnog posjeta. Procjena potreba, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege u kući. Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u kućnim uvjetima. Zdravstveni odgoj pojedinca i obitelji. Potpora obitelji s bolesnim članom. Suradnja i komunikacija s multidisciplinarnim timom. Zakonski propisi u zdravstvenoj njezi u kući.
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.
 • Obvezna literatura:
  1.    Plužaric J. Nastavni tekstovi, Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva, Osijek 2017.
  2.    Mrzljak V. Zdravstvena njega u kući, HKMS, Zagreb, 2016.
  3.    Šimunec D. ur.: Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući, HKMS, Zagreb 2009
  4.    Mojsović  Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 1, Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2004.
  5.    Mojsović  Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006.

  Dopunska literatura:
  1.    Šimunec D.ur.: Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti, HKMS, Zagreb 2013.
  2.    Pavić J.: Sestrinska skrb za obitelj, Zdravstveno veleučilište Zagreb 2008.
  • identificirati zakonske propise u djelatnosti zdravstvene njege u kući;
  • prilagoditi uvjete u kući za provođenje zdravstvene njege;
  • organizirati materijal, pribor i opremu za provedbu zdravstvene njege u kući;
  • procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu/zdravstveni odgoj pojedinca i obitelji;
  • provoditi dijagnostičke, terapijske i rehabilitacijske postupke sestrinske skrbi  u kući
  • koordinirati multidisciplinarnim timom u provedbi skrbi o korisniku u kući;
  • voditi propisanu sestrinsku dokumentaciju.

webmail studomat