blank

Ispis

Zdravstvena njega u zajednici

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Osposobiti studente za provođenje intervencija zdravstvene njege u zajednici; promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanje različitih skupina korisnika u zajednici Osposobiti studente  za rad u multidisciplinarnom timu.
 • Definicije osnovnih pojmova. Povijesni pregled sestrinstva u zajednici. Suvremene odrednice sestrinske prakse u zajednici. Sestrinski modeli i teorije sestrinstva u zajednici. Vrste sestrinske prakse u zajednici. Uloge i kompetencije medicinske sestre u zajednice. Zajednica kao korisnik sestrinske skrbi. Proces sestrinske skrbi u zajednici. Mjere primarne sekundarne i tercijarne prevencije u zdravstvenoj zašiti žena, djece, odraslih i starijih osoba u zajednici. Promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti vulnerabilnih skupina korisnika u zajednici.
 • Obvezna literatura:
  1.    Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 1, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
  2.    Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, zagreb 2006.
  3.    Mikšić Š. Nastavni tekstovi, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 2018/19.
  4.    Irena Bralić i suradnici: Kako zdravo odrastati, Medicinska naklada, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi   Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu medicinu, Zagreb, 2012.                                                                                                                                                                    
  5.    Županić M i sur. Moji prvi dani-priručnik za roditelje,  HUPS, Zagreb 2013.

  Dopunska literatura:
  1.    McEwen, M. Community-Based Nursing, St.Louis, Saunders, 2002
  2.    Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju I; II; III; – priručnik za IBLCE, Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet. 2009.
  3.    Unicef, Priručnik za predavače na trudničkim tečajevima, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, Ured Unicef -a za Zagreb, 2010. (stranice 70-90)
  4.    Unicef, priručnik za provođenje inicijative –„rodilište-prijatelj djece“, Unicef, 2007. (lekcija 5 – 15, stranice 53-140.)
  • objasniti suvremene odrednice sestrinske prakse u zajednici
  • objasniti osnovne modele i teorije sestrinstva u zajednici
  • razlikovati različite vrste sestrinske prakse u zajednici
  • definirati zajednicu kao korisnika sestrinske skrbi
  • utvrditi zdravstvene potrebe zajednice
  • planirati, provoditi i evaluirati programe promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti za različite   korisnike u zajednici, samostalno i kao član multidisciplinarnog tima
  • dokumentirati sestrinsku skrb

webmail studomat