blank

Zavod za dentalnu medicinu

 

Zavod za dentalnu medicinu


Predstojnik zavoda vjekoslav jerolimov

 • akademik Vjekoslav Jerolimov

 

 

 

 

 

UVOD

Ideja o osnivanju Zavoda za dentalnu medicinu formirala se 2010. godine od kada su počele pripreme za pokretanje Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Susljedno višestrukim konzultacijama i razgovorima koji su vođeni tijekom akademske godine 2012./2013. i 2013./2014. između članova uprave Medicinskog fakulteta Osijek i istraživača te nastavnika Fakulteta, a na poticaj dekana Medicinskog Fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Aleksandra Včeva i uz prethodnu Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 30. rujna 2013. godine, o pokretanju Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, održan je u Uredu dekana 5. studenog 2013. godine. inicijativni sastanak za osnivanje Zavoda za dentalnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek. Sastanku su nazočili:

 • Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik katedre za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku
 • Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov, redoviti član HAZU
 • Prof.dr.sc. Davorin Đanić, predsjednik katedre za otorinolaringologiju
 • Prof.dr.sc. Jure Mirat, zamjenik predsjednika katedre za internu medicinu
 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik katedre za patologiju
 • Dr. sc. Marko Matijević
 • Marinko Žulj, dr. med. voditelj kabineta kliničkih vještina
 • Damir Šebo, mag. oec.
 • Ruža Malenica, dipl.iur.
 • Bojan Tovjanin, dipl.ing.

Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za dentalnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

POTREBA   ZA   OSNIVANJEM   ZAVODA   ZA   DENTALNU   MEDICINU

Potreba osnivanja Zavoda za dentalnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području dentalne medicine i susjednim znanstvenim područjima. Zadatak je formirati nastavni i istraživački kadar za budući studij dentalne medicine i poliklinike za dentalnu medicinu.

PREDMET   ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE   DJELATNOSTI   ZAVODA   ZA   DENTALNU   MEDICINU   MEDICINSKOG   FAKULTETA   OSIJEK

Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za dentalnu medicinu odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:

 • u području biomedicine i zdravstva,
 • u polju dentalne medicine
 • u polju temeljnih medicinskih znanosti
 • u polju kliničkih medicinskih znanosti
 • u polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
 • u polju dentalne medicine, granama:
 • dječja i preventivna dentalna medicina
 • endodoncija i restaurativna dentalna medicina
 • morfologija stomatognatnog sustava
 • oralna kirurgija
 • oralna medicina
 • ortodoncija
 • parodontologija
 • protetika dentalne medicine

Osnivanjem Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koji je nastao strukturnom promjenom starog Medicinskog fakulteta Osijek, Zavod za dentalnu medicinu nastavio je sa svim svojim aktivnostima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

S daljnjim razvojem Zavoda za dentalnu medicinu, razvijat će navedena polja kroz grane u njima u kojima će se provoditi djelatnost zavoda. U ostvarivanju planiranih aktivnosti podrazumijeva se intenzivna suradnja sa znanstvenicima iz Hrvatske, kao i iz inozemstva, kako unutar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i drugih Medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Isto tako već tradicionalnih prijateljskih fakulteta u Ljubljani, Novom Sadu, Pečuhu, Tuzli, Szegedu, Modeni, Štipu, Medical College of Wisconsin, itd.


OSNOVNA   DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za dentalnu medicinu je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva, poglavito u izvođenju translacijskih istraživanja iz polja dentalne medicine, te iz polja temeljnih prema poljima kliničkih i javno zdravstvenih istraživanja s ciljem integrativnog i holističkog pristupa čovjeku.
Zavod za dentalnu medicinu provodit će znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja regije Slavonije i Baranje, kao i Republike Hrvatske, a u cilju primjene rezultata istraživanja u biomedicinskim djelatnostima, na dobrobit lokalne zajednice, te svih državljana Republike Hrvatske.
Program rada Zavoda za dentalnu medicinu temeljit će se na ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim projektima, te nastavnim, istraživačkim i promidžbenim aktivnostima iz područja biomedicine i zdravstva.

DJELATNOST   ZAVODA

Djelatnost zavoda obuhvaća:

 • sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz područja dentalne medicine (temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti),
 • javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije sl),
 • znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
 • pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga, uključivo dijagnostičke, terapijske, preventivne i rehabilitacijske,
 • izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl, pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
 • objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
 • suradnja s domaćim i inozemnim institucijama u provedbi znanstvenih istraživanja,
 • suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
 • organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl,
 • sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
 • nastavna djelatnost u okviru Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine

NASTAVNA   DJELATNOST

Trenutno djelatnici zavoda sudjeluju u izvođenju nekoliko nastavnih programa: integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, diplomski sveučilišni studij sestrinstva, preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, preddiplomski sveučilišni studij dentalne higijene i doktorski studij Biomedicina i zdravstvo (na Medicinskom fakultetu Osijek). Osim navedenih studija, izvode se slijedeći studiji: poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija s optometrijom, poslijediplomski specijalistički studij Neurologija, te poslijediplomski sveučilišni studij Psihijatrija.  

KNJIŽNICA

U okviru knjižnice postoji zadovoljavajući fundus knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda (predsjednici katedri-osnivača Zavoda) su članovi uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, te drugih znanstvenih časopisa.

PROSTORIJE   ZAVODA

Prostorije Zavoda za dentalnu medicinu nalaze se u zgradi na adresi Crkvena 21.


FINANCIRANJE   ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZOŠ-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, predpristupnih fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice npr. (pregledi sportaša, ekspertne konzultacije, klinički pokusi i sl.). Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI   DJELATNICI   ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za dentalnu medicinu osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

    Predstojnik Zavoda za dentalnu medicinu: akademik Vjekoslav Jerolimov
    Zamjenik predstojnika Zavoda za dentalnu medicinu: doc.dr.sc. Marko Matijević
    Tajnik Zavoda za dentalnu medicinu: Miroslav Sikora, dr.dent.med.


Ostali članovi Zavoda za dentalnu medicinu su:

    Prof.dr.sc. Goran Knežević, gost.profesor
    Prof.dr. sc. Ljubo Marion, gost. prof.
    Prof.dr.sc. Alojz Ihan
    Prof.dr.sc. Janja Jan, gost.profesor
    Prof.dr.sc. Đorđe Petrović, gost. profesor
    Prof.dr.sc. Davorin Đanić
    Prof.dr.sc. Aleksandar Včev
    Doc.dr.sc. Tomislav Lauc
    Doc.dr.sc. Davor Seifert
    Doc.dr.sc. Ivana Pajić-Penavić
    Doc.dr.sc. Neven Vidović
 

  

dentalna medicina otvaranje


TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA

Zavod za dentalnu medicinu opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine i preddiplomskom sveučilišnom studiju Dentalne higijene. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sva ostala oprema koja postoji na fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za dentalnu medicinu.


IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO - STRUČNIH SKUPOVA

Djelatnici Zavoda za dentalnu medicinu sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni i news letteri, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavod za dentalnu medicinu sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

webmail studomat