blank

Upisi u više godine 2018./19.

Upisi u više godine studija
(akademska 2018./2019. godina)


Obavještavaju se svi studenti sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina i sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo, Fizioterapija i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da će se upisi u više godine i ponavljačke godine studija održavati od 17. rujna do 28. rujna 2018. godine od 9:00 do 13:00 sati, u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10e).

 

UVJET za upis u višu godinu studija je ostvarenih 51 ECTS bod.


Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine troškove upisa u višu godinu studija plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kn.


Izvanredni studenti sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 70.000,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.


Izvanredni studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.


Izvanredni studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2 . godina diplomski) uz troškove upisa (130,00 kn) plaćaju školarinu u iznosu ovisnom o broju preostalih ispita sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine.

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Redoviti studenti koji su tijekom akademske godine ostvarili manje od 55 ECTS bodova uz troškove upisa (130,00 kn) plaćaju i školarinu u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja Troškovi upisa uplaćuju se na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Redoviti studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2 . godina diplomski) plaćaju samo troškove upisa (130,00 kn) pod uvjetom da su ostvarili najmanje 24 ECTS bodova u akademskoj 2017./2018. godini.


Akademske 2017./2018. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis u više godine studija. Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete priložiti pri upisu u višu godinu studija.

Molimo sve studente da se pridržavaju navedenih rokova. Izvan navedenih rokova nećete moći ostvariti svoja prava za akademsku 2018./2019. godinu.

 

Primjeri uplatnica:

 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Osijek - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Nova Gradiška - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (.jpg) - školarina (izvanredni) (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Pregrada - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Čakovec - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Slavonski Brod - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

webmail studomat