• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Gerontologija

Usvajanje znanja o starenju i starosti, znanja o sprječavanju i umanjivanju nepovoljnih učinaka starenja te znanja o mogućnostima poboljšanja kvalitete življenja u starosti.

Starenje naroda i starenje pojedinca – demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije starenja – biološke, socijalne, psihološke. Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje i društvo – socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju – osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju – obitelj, umirovljenje, stanovanje. Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama. Posebni problemi starijih osoba – depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude. Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.

Obavezna literatura:

  1. Despot Lučanin J. Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2003.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Opisati i razumjeti čimbenike koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja
  2. Opisati i diskutirati metode i postupke za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti
  3. Opisati i diskutirati posebne probleme starijih osoba
  4. Prepoznati modele skrbi za stare ljude, aktivno sudjelovati u timskom radu

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

            Suradnici:

  • Jadranka Plužarić, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal