Obrazac prijave

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
Cara Hadrijana 10E 
HR-31000 Osijek


Prijava na test psihomotorike za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

[forms ID=5]

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal