PRVI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK: „IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA I U PUBLIKACIJAMA“.

U petak 10. svibnja 2019. godine u velikoj je kongresnoj dvorani u osječkom Vikarijatu održan prvi znanstveno-stručni simpozij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“. Suorganizatori su simpozija Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara-ogranak Osijek. 


Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.


Službeno je otvaranje simpozija počelo od 09:30 sati uz obraćanje cjenjenih uzvanika. Simpozij je obuhvatio osam pozvanih predavanja/informativnih radionica, jdnu videokonferenciju i okrugli stol inozemnih i hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva (sestrinstva) te humanističkih znanosti – filologije. Predavanja/radionice su održane na hrvatskom i engleskom jeziku.


Pozvani su predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Hrvatske:


prof. dr. sc. Patricia G. MORTON Utah (USA)

prof. dr. sc. Marilyn H. OERMANN Durham (USA) - VIDEOKONFERENCIJA

prof. dr. sc. Dragana MILUTINOVIĆ Novi Sad (SRB)

prof. dr. sc. Boštjan ŽVANUT Izola (SVN)

dr. sc. Nada PRLIĆ, viša znanstvena suradnica, Osijek (HRV)

doc. dr. sc. Borko Baraban (HRV)

doc. dr. sc. Štefica Mikšić (HRV)

doc. dr. sc. Robert Lovrić (HRV)


Simpozij je bio namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva, a poglavito medicinskim sestrama zaposlenim na svim razinama zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja, studentima zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Broj je polaznika simpozija bio oko 200. 


Glavna je tema simpozija bila izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama. Javni nastup na znanstveno-stručnim skupovima i objavljivanje radova u časopisima sastavni su i obvezni dio profesionalnog djelovanja i važna sastavnica stručnog i znanstvenog napredovanja zdravstvenih djelatnika. Relevantna literatura i iskustva zdravstvenih djelatnika upućuju na to kako su priprema i izražavanje na javnim skupovima i u publikacijama veliki profesionalni izazov za zdravstvene djelatnike, često  praćen različitim nejasnoćama i poteškoćama. Navedene su činjenice bile glavni motiv pridavanja važnosti i prioriteta glavnim temama simpozija.


Simpozij je sadržajem osigurao bolje razumijevanje: osobitosti kvalitetne pripreme kao i uspješnog usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama, potom različitih pristupa istraživačkom radu iz područja zdravstva, metodoloških pristupa u pripremi zdravstvenih djelatnika za javne nastupe, osobitosti intelektualnih/autorskih prava tijekom javnih nastupa i publikacija, etičkih pitanja i dvojbi tijekom provođenja i prikazivanja istraživačkog rada, elemenata i kriterija vrjednovanja kvalitete usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima i u publikacijama te važnosti primjene književnog medicinskog jezika u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika. 


Simpozij sadržajem značajno pridonosi razvoju znanstveno-stručne dimenzije sestrinstvate ostvarivanju i osnaživanju međunarodnih poveznica visokoobrazovnih institucija zemalja sudionica simpozija. 


doc. dr. sc. Robert Lovrić,

Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija 


prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 

predsjednik Znanstvenoga odbora simpozija,

dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal