Katedra za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

Kolegij iz anatomije predstavlja dosadašnja saznanja makroskopske morfologije pojedinih organa i organskih sustava čovjeka. Temeljno pretkliničko poznavanje građe ljudskog tijela preduvjet je za konkretnije razumijevanja kliničkih predmeta. Kroz nastavni proces studenta se podučava da bude osposobljen pronaći i prepoznati sve anatomske strukture s posebnim naglaskom na regije s kojima će se intenzivnije susretati pri budućem kliničkom radu. Shodno tome, osim što se od studenata očekuje bazično poznavanje sustavne anatomije u cjelini, studentima dentalne medicine veći se aspekt stavlja na topografsku anatomiju glave i vrata, a studentima fizioterapije na poznavanje mišićno-koštanog sustava. Tijekom provođenja seminara nastavnik upućuje na klinički značajne različitosti koje bi mogle utjecati na postavljenje kliničke dijagnoze i liječenje. U vježbovnom segmentu nastave studentu se prikazuju granice pojedinih regija i njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru, nakon čega će student biti sposoban uočiti i objasniti topografske odnose u svakoj regiji. Savladavanjem sadržaja iz anatomskih kolegija student će moći analizirati građu čovječjeg tijela i interpretirati životne funkcije što će koristiti kao preduvjet u svladavanju predmeta iz kliničke medicine čime se razvija integralni pristup zdravlju i bolesti.


U sklopu kolegija iz histologije studentima se prenose temeljna znanja o mikroskopskoj građi tkiva i načinu njihova rasporeda u izgradnji organa i organskih sustava. U održavanju nastave i prenošenju znanja studentima poseban je naglasak na sveobuhvatnom pristupu mikroskopiji, u smislu korelacije s drugim važnim znanostima u medicini, poput anatomije, fiziologije i patologije. 

Uz histologiju je usko vezana i embriologija, područje koje uključuje istraživanje i prenošenje znanja o molekularnim, strukturnim i staničnim čimbenicima koji dovode do stvaranja nove jedinke. 


Nastava patologije dijeli se u dva dijela: opća patologija bavi se principima i mehanizmima temeljnih procesa koji se susreću u većini bolesti; specijalna patologija se temelji na primjeni principa opće patologije na pojedinačne organe i organske sustave. Dok se opća patologija oslanja na eksperimentalnu biologiju i druge bazične znanosti, specijalna je patologija više klinički usmjerena. U nastavi patologije studenti uče o uzrocima bolesti (etiologiji), načinu na koji se zdravo tkivo pretvori u bolesno (patogenezi) i o morfološkim promjenama u tkivima, organima ili tijelu. Kao morfološka struka, patologija uključuje razudbenu patologiju, bioptičku patologiju i citopatologiju, uz primjenu histokemijskih, imunohistokemijskih i molekularnih tehnika. Učenjem patologije, studenti se upoznaju s promjenama koje su nastale u tijelu kao posljedica bolesti, ali i kao posljedica liječenja. Poznavanje navedenog omogućuje im kliničko-patološku korelaciju s procjenom određivanja liječenja i prognoze (preživljenja ili izlječenja) temeljene na patološkim nalazima.


Znanstveno istraživački rad djelatnika usko je vezan uz proučavanje pretilosti, biologije masnog tkiva, metabolizma glukoze i lipida, te utjecaja pretilosti i metaboličkih komplikacija na začeće, implantaciju, embriogenezu i tijek trudnoće. Bavimo se i istraživanjem djelovanja genetskih i epigenetskih mehanizama u razvoju karcinoma i to ponajprije dojke. Znanstveni djelatnici su educirani za provođenje istraživanja na animalnim i humanim modelima, a rezultate redovito imaju priliku objavljivati u znanstvenim radovima te prezentirati na međunarodnim kongresima.


Predsjednik katedre

doc. dr. sc. Tanja Kovač


Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom izboru 

izv. prof. dr. sc. Tihomil Žiger
izv. prof. dr. sc. Željka Perić Kačarević
doc. dr. sc. Cvjetko Lež
doc. dr. sc. Tanja Kovač
dr. sc. Ivana Ilić, viši asistent
dr. sc. Robert Mujkić, viši asistent
Karla Rožac, asistent

Nikolina Lazić, asistent


Vanjski suradnici

izv. prof. dr. sc. Dario Mužević

doc. dr. sc. Zoran Veir

doc. dr. sc. Irena Zagorac

doc. dr. sc. Johann Nemrava

mr. sc. Kristina Halbauer
dr. sc. Nenad Čekić, viši asistent
Marko Kovačević, asistent
 

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal