Katedra za biofiziku, biologiju i kemiju

U okviru kolegija koji se izvode na Katedri za biofiziku, biologiju i kemiju studenti stječu znanja i vještine iz područja biologije i kemije, koja su neophodan temelj za razumijevanje složenih procesa unutar humanog organizma, te predstavljaju osnovu za razumijevanje različitih problema koji leže u osnovi problematike dijagnostike i liječenja u području dentalne medicine.


U okviru predmeta Medicinska biologija studenti se upoznaju s temeljnim postavkama i konceptima suvremne biološke znanosti, koja su neophodn za razumijevanje mehanizama koji leže u osnovi funkcioniranja ljudskog organizma. Osim usvajanja znanja o molekularnoj osnovi bioloških procesa u stanici i genetičkim mehanizmima, genomici i proteomici, studenti se istovremeno osposobljavaju i za kritičko razmišljanje o usvojenim spoznajama, što predstavlja osnovu za razumijevanje ostalih područja dentalne medicine, u prvom redu histologije i anatomije.


U okviru predmeta Medicinska kemija studenti stječu znanja iz područja kemije, s naglaskom na kemijske procese u usnoj šupljini. Studenti usvajaju znanja o kemijskoj građi biomolekula, te energetkim, kemijskim promjenama pri njihovoj pretvorbi, što istovremeno omogućuje i integriranje sa spoznajama biološke znanosti, i razumijevanjem procesa i mehanizama metaboličke kontrole, neophodnih za razumijevanje fiziologije i farmakologije.


U okviru predmeta Osnove istraživačkog rada (Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije Orahovica) studenti stječu znanja o statističkim argumentima i procjenama, te upotrebi informatike, jer u suvremenim uvjetima razvoja medicinskih znanosti, pa tako i fizioterapije, stručni pristup svakako treba biti nadograđen i znanstvenim pristupom struci. Naime, u suvremenoj medicini, profesionalne uloge fizioterapeuta su uloga edukatora, kliničara i istraživača, jer medicina utemeljena na dokazima, pa tako i fizoterapija, mogu se razumjeti samo primjenom znanosti i tehnologije.


U okviru Katedre za biologiju i kemiju formiran je Zavod za biologiju,  u sklopu kojeg su dva laboratorija: Laboratorij za histologiju, genetiku, staničnu i molekularnu biologiju, te Laboratorij za andrologiju i biologiju humane reprodukcije.


U okviru predmeta Medicinska fizika i biofizika na studijima dentalne medicine, fizioterapije i sestrinstva studenti se upoznaju s temeljnim postavkama i konceptima fizike, koja su neophodna za razumijevanje 
mehanizama koji leže u osnovi funkcioniranja ljudskog organizma i metoda koje se koriste u biomedicinskim znanostima. Ta znanja predstavljaju osnovu za razumijevanje ostalih područja dentalne medicine, u prvom redu histologije i anatomije. 

Detaljnije informacije o kolegijima, rasporedu, načinu ispitivanja, 
literaturi nalaze se na www.physics.mefos.hr.


Područja istraživanja Zavoda za biologiju usmjerena su na:

  • bazična istraživanja iz područja biomedicine i zdravstva 
  • histološka istraživanja na animalnim i humanim modelima
  • istraživanja iz područja molekularne genetike
  • proučavanja problematike humane reprodukcija  
  • istraživanja iz područja andrologije 


Predsjednik katedre

prof. dr. sc. Dario Faj        

        

Nastavnici i suradnici

prof.dr.sc. Svjetlana Marić
prof.dr.sc. Berislav Marković
izv.prof.dr.sc. Andrea Milostić-Srb
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Brkić
doc.dr.sc. Ivana Škrlec
Ivana Krpan, predavač 
Nevija Brstilo, predavač   


        

Vanjski suradnici

doc. dr. sc. Mladen Kasabašić
dr. sc. Ana Ivković, viši asistent
Jelena Brdarić, asistent
Nikolina Filipović, asistent
Jelena Šarić, asistent
Ivan Sirovica, asistent

Andrea Vukoja, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal