Katedra za farmakologiju i biokemiju

Katedra za farmakologiju i biokemiju organizira i izvodi veći broj obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima Fakulteta. U sklopu obveznih kolegija Farmakologija primarno se podučavaju učinci lijekova i toksina na biološke sustave, njihove interakcije i nuspojave koji su ishodima učenja prilagođeni pojedinoj razini obrazovanja dok se u sklopu kolegija Biokemija usvajaju znanja i vještine iz opće biokemije, kliničke biokemije i laboratorijske medicine. 


Članovi Katedre za farmakologiju i biokemiju uz nastavnu djelatnost u Laboratoriju za translacijsku medicinu u suradnji s domaćim i međunarodnim istraživačkim skupinama aktivno provode nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata koji se bave proučavanjem hepatotoksičnosti lijekova, gastroprotektivnim učincima biljnih lijekova te mehanizmima renoprotektivnih učinaka antihiperglikemika.  U sklopu te suradnje, članovi Katedre dobivaju priliku za rad i znanstveno usavršavanje u laboratorijima u zemlji i inozemstvu.


Članovi Katedre za farmakologiju i biokemiju uz nastavnu i istraživačku djelatnost, obnašaju i dužnosti u Upravnim tijelima Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu i International Society for Applied Biological Sciences te su aktivni članovi Hrvatskog društva farmakologa i podupiru znanstvene aktivnosti u organizaciji tih društava te redovito sudjeluju u organizaciji međunarodnih kongresa International Monothematic Conference on Viral hepatitis C (IMC-HCV) te ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine.  Članovi Katedre su uz intenzivnu izdavačku djelatnost i članovi uredničkih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa te su više puta nagrađivani za znanstveni rad.


Katedra je osobito ponosna na studente koji se redovito okupljaju u Laboratoriju za translacijsku medicinu gdje provode istraživanja u sklopu izrade svojih završnih, diplomskih radova i doktorskih disertacija te aktivno sudjeluju u provedbi različitih aktivnosti popularizacije znanosti.Predsjednik katedre

prof. dr. sc. Robert Smolić   

        

Nastavnici i suradnici

izv. prof. dr. sc. Snježana Džijan

doc. dr. sc. Nikola Raguž-Lučić, docent
dr. sc. Vjera Mihaljević, viši asistent
dr. sc. Tea Omanović Kolarić, viši asistent
Sabina Steiner Srdarević, asistent

        

Vanjski suradnici

izv. prof. dr. sc. Mirjana Stupnišek
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Knežević
doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić

        

Gostujući profesori

prof. dr. sc. George Y. Wu (University of Connecticut, Farmington, USA)
prof. dr.sc. Ashraf A. Tabll (National Research Centre, Cairo, Egypt)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal