Katedra za psihijatriju i neurologiju

Područje mentalnog zdravlja vrlo je važan čimbenik cjelokupnog zdravlja i kvalitete života pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja u stalnom su porastu pa se predviđa da će kroz nadolazeće godine upravo ti poremećaji biti u samom vrhu svjetske  populacije.


Katedra za  Psihijatriju  ima  jasan cilj, a to  je omogućiti studentima da razumiju  i u okviru struke pomognu osobi koja  pati zbog psihičkih smetnji. Mentalno zdravlje, psihijatrijske bolesti i stanja veliko su područje  s velikim varijacijama  i na kvantitativnom ina kvalitativnom planu, stoga cilj je naučiti studente općim pravilima pristupa takvim osobama  ali i individualizirati probleme. U razumijevanju  tih procesa, isto kao i u praktičnim rješenjima psihijatrija  koristi najsuvremenija saznanja temeljnih medicinskih znanosti, povezujući  iskustvenim saznanjima svih znanstvenih  disciplina.


Katedra za psihijatriju nastoji se približiti studentima preddiplomskih i diplomskih studija. Studente se upoznaje sa suvremenim konceptima u razumijevanju mentalnih poremećaja od bioloških, psiholoških,  etioloških osnova te biologijskih, psihoterapijskih i socioterapijskih metoda liječenja. Studentima se kroz nastavu osigurava uvid u psihijatriju kroz nove smjernice i metode liječenja, a kroz vježbe se omogućava praktični rad svih procesa integrativne psihijatrije na Zavodima  za integrativnu psihijatriju i psihoterapiju  Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ čiji su sastavni dio i Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta te Referentni centar za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske


Zavod za integrativnu psihijatriju - nastavna baza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Osnovna djelatnost Zavoda za integrativnu psihijatriju je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. psihijatrije. Zavod objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline - Laboratorij TMS, laboratorij Neurofeedback,  medicinsko biokemijski laboratorij, laboratorij medicinske dijagnostike – internistički i neurološki, dva stacionarna odjela: muški odjel za integrativnu psihijatriju, ženski odjel za integrativnu psihijatriju, Dnevna bolnica za integrativnio liječenje i Dnevna bolnica za TMS , knjižnicu, čitaonicu, informatičke učionice, predavaonice i učionice.

Program integrativne psihijatrije provodi multidisciplinarni tim koji vodi psihijatar, a u timu sudjeluju: psiholozi, neurolozi, više i srednje medicinsko osoblje, radni terapeut, socijalni radnik i fizioterapeut. 

Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Poseban naglasak se stavlja na komorbiditete osobito sa somatskim bolestima i poremećajima jer su vrlo česti te kompromitiraju tijek osnovne bolesti, a  interferiraju i s izborom te učinkovitošću samog psihofarmkoterapijskog liječenja. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, grupnom i individualnom psihoterapijom, kognitivno-bihevioralnom terapijom, radnom terapijom, terapijom umjetnošću, fizioterapijom  te grupnim i individualnim radom. Uz poboljšanje kvalitete života, smanjenje stigme i ukupnog smanjenja troškova liječenja. Cilj ovog specifičnog programa znanstveno dokazano smanjenje mortaliteta i morbiditeta kroničnih tjelesnih bolesti u psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života.

Sveučilište povjerava Zavod integrativne psihijatrije nastavnoj bazi Psihijatrijskoj bolnici ''Sveti Ivan'', Jankomir 11, 10 090 Zagreb, www.pbsvi.hr

Zavod za integrativnu psihijatriju provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja Republike Hrvatske i EU.


Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju - nastavna baza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Osnovna djelatnost Zavoda za psihoterapiju i ranu intervenciju je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. psihijatrije. Zavod objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline - Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju, Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti, Dnevne bolnice za nepsihotične poremećaje I i II, Medicinsko biokemijski laboratorij, Laboratorij za TMS i neurološki laboratorij.

Program psihoterapije i rane intervencije provodi multidisciplinarni tim koji vodi psihijatar, a čine ga psihijatri i psiholozi – psihodinamski i KBT terapeuta, magistre/diplomirane medicinske sestara i prvostupnice sestrinstva te socijalni radnici. U programu sudjeluje 16 psihijatara, tri psihologa, tri diplomirane medicinske sestre, socijalni radnik Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Ciljevi ovog specifičnog programa su: što ranija primjena adekvatnih, učinkovitih i znanstveno dokazanih bioloških, psiholoških i psihosocijalnih metoda liječenja kod pacijenata u početnoj fazi psihotičnih poremećaja, intenzivan, individualizirani rad na oporavku i resocijalizaciji pacijenta, informiranje i edukacija stručnih službi i javnosti o potrebi ranog otkrivanja i liječenja psihotičnih poremećaja.

Sveučilište povjerava Zavod psihoterapije i rane intervencije nastavnoj bazi Psihijatrijskoj bolnici ''Sveti Ivan'', Jankomir 11, 10 090 Zagreb, www.pbsvi.hr

Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja Republike Hrvatske i EU.


Referentni centar za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

U Referentnom centru Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja kojeg čine Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje s dnevnom  bolnicom i Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja, provođeni su postupci i aktivnosti na dijagnostici, liječenju, psihosocijalnoj rehabilitaciji te sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji. Psihijatrijska bolnica ''Sveti Ivan'' stručno i znanstveno kontinuirano je usmjerena intenzivnom praćenju, proučavanju i unapređenju prevencije, dijagnostike, liječenja i psihosocijalne rehabilitacije oboljelih od psihotičnih poremećaja s posebnim naglaskom na grupnu psihodinamsku psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kao suvremene i relevantne sastavnice integralnog pristupa liječenju psihotičnih poremećaja.


Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta

Osnovna djelatnost Referentnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. psihijatrije. Referentni centar objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline - Laboratorij TMS, laboratorij Neurofeedback,  medicinsko biokemijski laboratorij, laboratorij medicinske dijagnostike – internistički i neurološki, dva stacionarna odjela: muški odjel za integrativnu psihijatriju, ženski odjel za integrativnu psihijatriju, Dnevna bolnica PIPS, knjižnicu, čitaonicu, informatičke učionice, predavaonice i učionice. Program integrativne psihijatrije provodi multidisciplinarni tim koji vodi psihijatar, a u timu sudjeluju: psiholozi, neurolozi, više i srednje medicinsko osoblje, radni terapeut, socijalni radnik i fizioterapeut.  Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Poseban naglasak se stavlja na komorbiditete osobito sa somatskim bolestima i poremećajima jer su vrlo česti te kompromitiraju tijek osnovne bolesti, a  interferiraju i s izborom te učinkovitošću samog psihofarmkoterapijskog liječenja. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, grupnom i individualnom psihoterapijom, kognitivno-bihevioralnom terapijom, radnom terapijom, terapijom umjetnošću, fizioterapijom  te grupnim i individualnim radom. Uz poboljšanje kvalitete života, smanjenje stigme i ukupnog smanjenja troškova liječenja. Cilj ovog specifičnog programa znanstveno dokazano smanjenje mortaliteta i morbiditeta kroničnih tjelesnih bolesti u psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života.


Predsjednik katedre

izv. prof. dr. sc. Vladimir Grošić


Nastavnici i suradnici

prof.dr.sc. Igor Filipčić 
izv.prof.dr.sc. Ines Lazibat 
izv.prof.dr.sc. Antonija Krstačić
izv.prof.dr.sc. Sandra Vuk Pisk 
doc.dr.sc. Davor Bodor
doc.dr.sc. Sandra Kocijan Lovko
dr.sc. Cecilija Rotim, predavač
dr.sc. Natko Gereš, viši asistent


Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redoviti profesor u trajnom izboru
prof. dr. sc. Davor Jančuljak

prof. dr. sc. Dunja Degmečić
izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković
izv. prof. dr. sc. Marinko Dikanović

izv. prof. dr. sc. Dario Mužević
doc. dr. sc. Anamarija Petek Erić
doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč
doc. dr. sc. Davor Sporiš
doc. dr. sc. Tonko Marinović
doc. dr. sc. Stjepan Jurić
doc. dr. sc. Biserka Kovač
doc. dr. sc. Ivana Marković
doc. dr. sc. Jurica Maraković

doc. dr. sc. Melita Jukić
dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, viši asistent
dr. sc. Arijana Turčin, viši asistent
dr. sc. Paola Presečki, viši asistent
dr. sc. Majda Grah, viši asistent
dr. sc. Ivona Šimunović Filipčić, viši asistent
dr. sc. Petra Folnegović Grošić, viši asistent
dr. sc. Mirela Šentija Knežević, viši asistent
dr. sc. Marina Zmajević Schönwald, viši asistent
dr. sc. Slobodanka Cvitanušić, asistent
dr. sc. Sandra Caratan, asistent
dr. sc. Sven Molnar, asistent
dr. sc. Sanja Kovačić, asistent
dr. sc. Stela Rutović, asistent
mr. sc. Marija Miletić, asistent
mr.sc. Ljiljana Lukačević, asistent
Senka Gabud Gjurčević, asistent
Gorana Vukorepa, asistent
Sven Županić, asistent
Ivana Šušak Sporiš, asistent
Jelena Šarić Jurić, asistent
Vanja Vojnović, asistent
Filip Đerke, asistent
Mirela Ćelić Ružić, asistent
Ena Ivezić, asistent
Ana Milišić, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal