Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu ima jasan istraživački profil usmjeren na održivi razvoj Katedre i profesije sestrinstva te nastoji provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. 

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu djeluje prema načelu razvoja modernog, znanstveno utemeljenog sestrinstva i uključivanjem studenata u profesiju sestrinstva na svim razinama zdravstvene zaštite. 


Obrazovanje u području sestrinstva usmjereno je na  stjecanje znanja, vještina, pripadajuće samostalnosti i odgovornosti, ali i temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice.

Suradnjom i partnerstvom s dionicima na svim razinama zdravstvene zaštite  doprinosimo, kako unaprjeđenju zdravlja i prevenciji, tako i sudjelovanjem u liječenju i pozitivnim ishodima zdravstvene njege zdravog i bolesnog čovjeka sukladno prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici.  


Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu ima visoku razinu organiziranosti i odgovornosti, kako prema obrazovanju kroz preddiplomski i diplomski studij Sestrinstva, tako i prema društvu u cjelini. Uključena u istraživački prostor, sustavno i organizirano potiče mobilnost studenata, nastavnika, asistenata i suradnika. Svoju misiju nastoji ostvariti kontinuiranom edukacijom nastavnika i suradnika, suradnjom s ustanovama koje djeluju na području obrazovanja prvostupnica i magistara sestrinstva u zemlji i svijetu te stalnim poboljšanjem procesa obrazovanja. 


Predsjednik katedre

doc. dr. sc. Ivana Barać


Nastavnici i suradnici

izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić 
dr. sc. Jadranka Plužarić, viši predavač
dr.sc. Brankica Juranić, viši predavač
Mirjana Kralj, predavač
Lidija Tomas, predavač
dr. sc. Sanja Kanisek, viši asistent
Ivana Kralj, asistent
Željko Mudri, asistent
Marija Barišić, asistent

     

Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Nada Parađiković  
doc. dr. sc. Diana Butković
doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić
doc. dr. sc. Biserka Sedić
dr. sc. Denis Klapan, predavač
dr. sc. Marina Gradišer, predavač
Vlasta Pekić, predavač
dr. sc. Božica Lovrić, predavač
dr. sc. Daria Vuger Kovačić, viši asistent
dr. sc. Vesna Gall, viši asistent
dr. sc. Lidija Šapina, asistent
dr. sc. Maristela Šakić, asistent
dr. sc. Zvjezdana Gvozdanović, asistent
dr. sc. Dijana Babić, asistent
Željka Kralj, asistent
Domagoj Roguljić, asistent
Dubravka Trgovec, asistent
Verica Alerić, asistent
Dunja Balen, asistent
Jasna Batrnek, asistent
Ana Budrovac, asistent
Maja Carević, asistent
Josipa Dokozić, asistent
Sanja Dravinski, asistent
Danijela Dumančić, asistent
Renata Đimoti, asistent
Suzana Farena, asistent
Mario Gašić, asistent
Dijana Hnatešen, asistent
Miljenka Igrec, asistent
Dalibor Ivanešić, asistent
Nino Ivanuša, asistent
Tomica Jakobović, asistent
Anđelka Knezović, asistent
Ivanka Marendić, asistent
Ljiljana Medved, asistent
Vesna Meško, asistent
Irena Pavlović, asistent
Harolt Placento, asistent
Željka Popijač, asistent
Tea Prgić, asistent
Zdenka Rade, asistent
Sanda Rajčić, asistent
Nada Rimac, asistent
Zorka Rimac, asistent
Barica Stanić, asistent
Ahnetka Stjepanović, asistent
Željka Stojkov, asistent
Verica Todorović, asistent
Goran Toplek, asistent
Ivana Hardi, asistent
Nevenka Vila, asistent
Mihael Vlaović, asistent
Silvija Marić, asistent
Tea Magaš, asistent
Zorica Kovač, asistent
Marin Mamić, asistent
Ivana Jelinčić, asistent
Marija Laktić, asistent
Lidija Vinković, asistent
Katarina Vukas, asistent
Elizabeta Kralj Kovačić, asistent
Ivana Mamić, asistent
Mirjana Raguž, asistent
Jagoda Kragujević, asistent
Anamarija Kovačević, asistent
Gordana Guberac, asistent
Antun Ilančić, asistent
Andreja Lamut, asistent
Jasna Šalamon, asistent
Mirjana Lovrić, asistent
Valentin Župan, asistent
Martina Kožić, asistent
Anita Kovačić, asistent
Katijana Zec, asistent
Katarina Jerković Gavran, asistent
Ivana Debelić, asistent
Katarina Projs, asistent
Vlasta Raštegorac, asistent
Ružica Kanisek, asistent
Marijan Bašić, asistent
Dragica Pavlović, asistent
Ksenija Galić, asistent
Suzana Luketić, asistent
Petar Budim, asistent
Nikolina Dodlek, asistent
Andreja Domitrović, asistent
Nada Stipić, asistent
Branka Tandarić, asistent
Maja Župan, asistent
Ivana Mihić, asistent
Maria Damjanović Križanović, asistent
Dubravka Gracek, asistent
Želimir Đurić, asistent
Ivan Vilović, asistent
Matej Solić, asistent
Ivica Matejaš, asistent
Robert Vrselja, asistent
Danica Horvat, asistent
Vesna Liber, asistent
Jelena Martinec Rihtarić, asistent
Karolina Tadić, asistent
Dubravka Gajšek, asistent
Petra Debeljak, asistent
Tihomir Jovanović, asistent
Štefanija Kolačko, asistent
Hrvoje Premuž, asistent
Jelena Tomac Jovanović, asistent
Božica Kurtović, asistent
Mario Gazić, asistent
Katarina Svažić, asistent
Mihaela Kurtić, asistent
Iris Topolić Šestan, asistent
Sandra Coha, asistent
Ankica Vlačić, asistent
Milica Damjanić, asistent
Nemanja Vojnović, asistent
Anita Mamuzić, asistent
Ivana Kampić, asistent
Marina Kedveš, asistent
Zorica Grgić, asistent
Barica Kokanović, asistent
Martina Tot Vestić, asistent
Pavica Jakovljević, asistent
Helena Johum, asistent
Marko Maceković, asistent
Mateja Hideg Vicić, asistent
Željka Šaplek, asistent
Milica Mijatović, asistent
Danijela Barić, asistent
Anita Lakušić, asistent
Josipa Baković, asistent
Diana Kranjčec, asistent
Ljerka Armano, asistent
Robert Canjuga, asistent
Marina Matak, asistent
Henrik Matić, asistent
Kristina Vutmej, asistent
Lidija Zetović, asistent
Marina Maršić, asistent
Vlasta Pezerović, asistent
Martina Goluban, asistent
Dragan Dokšanović, asistent
Marija Klen, asistent
Božica Jurinec, asistent
Marina Mađaroš, asistent
Zrinka Milidrag, asistent
Lucija Janković, asistent
Marina Jurić, asisternt
Martina Kovačec, asistent
Blaženka Perko, asistent
Ivana Pavlić, asistent
Nataša Vinković, asistent
Sanja Mutak, asistent
Monika Serezlija, asistent
Marija Miškić, asistent
Anica Francetić Kufrin, asistent
Jurica Tušek, asistent
Maja Vrabec, asistent
Ines Lukšić Valić, asistent
Daria Sladić Rimac, asistent
Renata Apatić, asistent
Maja Bubalo, asistent
Antonija Matković, asistent
Milomir Lještak, asistent
Monika Krajinović, asistent
Vesna Babić, asistent
Višnja Petrović, asistent
Vlasta Cerjak, asistent
Lidija Sajko, asistent
Simona Hren, asistent
Janja Stojanović, asistent
Tamara Krušlin, asistent
Martina Haramina, asistent
Ivana Martinjak, asistent
Blaženka Gorupić, asistent
Biljana Čehulić, asistent
Ana Erkapić, asistent
Adriana Kajba, asistent        


Gostujući profesori

prof. dr. sc. Dragana Milutinović (Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Danica Železnik (Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec, Slovenija)
prof. dr. sc. Majda Pajnkihar (Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor, Slovenija)
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

        

In memoriam


TUŽNO SJEĆANJE

Na dragog nam profesora, kolegu i suradnika prof. dr. sc. Radivoje Radića.

Dana 14. ožujka 2018. godine u 49. godini preminuo je naš dragi profesor, prodekan za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Profesor Radić zauvijek je ostavio neizbrisiv trag u našim srcima i našim sjećanjima kao skromna, topla i nadasve dobronamjerna osoba. Veliko mu hvala na svemu, posebno na nesebičnom prenošenju znanja i iskustva suradnicima i brojnim naraštajima studenata.


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal