UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU 2023./2024.

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU

obavljat će se:

5. listopada 2023. od 10:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi: Crkvena 21, Osijek, informatička dvorana (1. kat lijevo)

Upisna kvota: 30 redovnih studenata

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 47,00 eura za troškove upisa - primjer uplatnice(.jpg), IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list-original -ili e-Izvadak iz Matice rođenih iz sustava e-Građani (ne stariji od 6 mjeseci )
5.) Preslika domovnice (original na uvid) -ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
6.) Preslika osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine

Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 20. lipnja 2023. godine (KLASA: 602-01/23-04/08, URBROJ: 2158/97-97-03-23-30) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 700,00 eura - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624, 031/399-652

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal