• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU 2024./2025.

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO, OSIJEK


Način prijave na studij


a) Provodi NISpDS


Prijava kandidata provodi se elektroničkim putem kroz Nacionalni informacijski sustav prijava diplomskih studija (NISpDS) na mrežnoj stranici www.studij.hr 

b) Provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Za razredbeni postupak kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Obrazac prijave


Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na razredbeni postupak dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti razredbenom postupku.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.


Rok za prijavu


Prijave traju od 1. srpnja 2024. godine do 9. rujna 2024. godine.


Razredbeni postupak


Razredbeni postupak se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 11. rujna 2024. godine u 10.00 sati.


Rezultati razredbenog postupka će biti objavljeni 16. rujna 2024. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


O razredbenom postupku


Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje  ocjene studija, definirane kao težinske srednje ocjene ostvarene tijekom prijediplomskog studija (na tri decimalna mjesta) i od problemskog zadatka iz

područja Zdravstvene njege (maks. 30 bodova):


  1. Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE; 1992. 
  2. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. 

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU


obavljat će se:


2. listopada 2024. od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi: Crkvena 21, Osijek, informatička dvorana (1. kat lijevo)

Upisna kvota: 30 redovnih i 30 izvanrednih studenata


Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 47,00 eura za troškove upisa - primjer uplatnice(.jpg), IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15
3.) Uplatnicu na žiro račun IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 1.990,84 eura za troškove školarine za akademsku 2024./2025. godinu za studente u statusu IZVANREDNI - primjer uplatnice (.jpg)
4.) Svjedodžbe od prijediplomskog studija
5.) Rodni list-original -ili e-Izvadak iz Matice rođenih iz sustava e-Građani (ne stariji od 6 mjeseci )
6.) Preslika domovnice (original na uvid) -ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
7.) Preslika osobne iskaznice
8.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili prijediplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 20. lipnja 2023. godine (KLASA: 602-01/23-04/08, URBROJ: 2158/97-97-03-23-30) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 700,00 eura - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624, 031/399-652

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal