• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Katedra za dentalnu medicinuZaposlenici i suradnici Katedre za dentalnu medicinu sudjeluju u izvođenju nastave na dva studijska programa: Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina te Preddiplomskom sveučilišnom studiju Dentalna higijena. Na obveznim i izbornim kolegijima koji su u okviru djelatnosti Katedre, studenti stječu pretklinička i klinička znanja. Kompleksnost postojećih znanstvenih spoznaja zahtijeva nadovezivanje  kolegija i povezivanje stečenih znanja i vještina. 

Znanje koje studenti stječu pohađanjem kolegija uključuje teorijska znanja i praktične vještine koje su potrebne za dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti i stanja stomatognatog sustava i uvjet su za uspješan rad doktora dentalne medicine i dentalnih higijeničara u ordinacijama dentalne medicine. Djelokrug nastavnog djelovanja Katedre predstavlja temelj za obavljanje svakodnevnih poslova doktora dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također, studenti usvajaju spoznaju o integraciji temeljnih medicinskih istraživanja s kliničkim istraživanjima u dentalnoj medicini. Integracija istraživanja i usvajanje najnovijih spoznaja preduvjet su za  kritičku analizu i razumijevanje znanstvenih podataka. Također primjena najnovijih tehnologija i materijala predstavlja izazov i podiže razinu zdravstvene zaštite svih dobnih skupina pučanstva.


Znanstvena područja kojima se uže bave djelatnici Katedre za dentalnu medicinu  obuhvaćaju:

 • Dentalnu antropologiju s morfologijom zubi
 • Kliničku epidemiologiju
 • Dentalnu implantologiju
 • Biomaterijale za mekotkivnu i koštanu regeneraciju
 • Histologiju tvrdih i mekih zubnih tkiva
 • Embriologiju zuba
 • Okluziju zuba
 • Položaje i kretnje temporomandibularnih zglobova
 • Položaje i kretnje donje čeljusti
 • Disfunkcije stomatognatog sustava
 • Bolesti tvrdih i mekih tkiva zuba
 • Epidemiologiju karijesa
 • Tehnike instrumenacije, dezinfekcije i punjenja korijenskih kanala
 • Materijale i sredstva za restaurativne postupke nazubima
 • Materijale i sredstva za prevenciju karijesa
 • Materijale za liječenje i ispune endodontskog prostora
 • Materijale za fiksne zubne nadomjestke
 • Materijale za mobilne zubne nadomjestke
 • Traume zuba i prevenciju ozljeda stomatognatog sustava
 • Ortodontske anomalije, nastanak, dijagnostika, liječenje
 • Materijale u ortodonciji i ortodontske naprave
 • Kefalometrijsku analizu lica, Digitalnu analizu lica (Smile design)
 • CAD/CAM tehnologiju i primjenu,
 • Razvoj čeljusti i lica, denticija i razvoj, embriologiju zuba
 • Materijali i načini ostvarivanja veze zub - nadomjestak.


Predsjednik katedre

izv. prof. dr. sc. Davor Seifert


Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Pavel Kobler, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Stjepan Špalj
prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić
prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo
izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš
izv. prof. dr. sc. Vlatka Debeljak
doc. dr. sc. Nikolina Lešić
doc. dr. sc. Bruno Vidaković
mr. sc. Hrvoje Pezo, predavač
dr. sc. Miroslav Sikora, poslijedoktorand
Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent
Matej Tomas, dr. med. dent., asistent
Renata Sikora, dr. med. dent., asistent
Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent
Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent
Lorena Horvat Aleksijević, dr. med. dent., asistent
Sanja Kirsch, univ. bacc. dent. hig., viši laborant
Ingrid Kovačević, univ. bacc. dent. hig., viši laborant
Katarina Major, univ. bacc. dent. hig., viši laborant
Ivana Zovak, univ. bacc. dent. hig., viši laborant


Vanjski suradnici

doc. dr. sc. Stjepan Siber
doc. dr.sc. Zrinka Ivanišević
doc. dr. sc. Neven Vidović
doc. dr. sc. Stjepanka Lešić
Kristijan Dujmenović, dr. med. dent., predavač
dr. sc. Marina-Adriana Ježina Bušelić, poslijedoktorand
dr. sc. Jasna Leko, poslijedoktorand
dr.sc. Iva Japundžić, asistent
dr. sc. Ivica Richter, asistent
mr. sc. Renata Kevilj Gospić, asistent
mr.sc. Kristina Halbauer, asistent
mr. sc. Nataša Radica, asistent
Tomica Bagatin, dr. med., asistent
Petra Džapo, dr. med. dent., asistent
Martina Vrdoljak Torbica, dr. med. dent., asistent
Matea Dozet, dr. med. dent., asistent
Matej Karl, dr. med. dent., asistent
Igor Tomičić, dr. med. dent., asistent
Ivana Butorac Prpić, dr. med. dent., asistent
Mirko Soldo, dr. med. dent., asistent
Eleonora Mandžukić, dr. med. dent., asistent
Ivan Šerić, dr. med. dent., asistent
Ružica Majić Opačak, dr. med. dent., asistent
Ivona Bambir, dr. med. dent., asistent
Maja Šušnjara, dr. med. dent., asistent
Martina Čalušić Šarac, dr. med. dent., asistent
Katarina Komar Milas, dr. med. dent., asistent
Josip Čes, dr. med. dent., asistent
Ines Baždar Spajić, dr. med. dent., asistent
Tena Manjarić Pavić, dr. med. dent., asistent
Nikolina Žuškić, dr. med. dent., asistent
Marjana Stipić, dr. med. dent., asistent
Nikola Matijević, dr. med. dent., asistent
Vesna Gregorić, dr. med. dent., asistent
Krešo Jelinčić, dr. med. dent., asistent
Anja Zukanović, dr. med. dent., asistent
Ljilja Pantalon, dr. med. dent., asistent
Renata Ostojić, dr. med. dent., asistent
Ivica Dubravica, dr. med. dent., asistent
Željko Putar, dr. med. dent., asistent
Antonia Čes, dr. med. dent., asistent
Marko Vukić, dr. med. dent., asistent
Ana Ćaleta, dr. med. dent., asistent
Andrijana Ćerluka Venžera, dr. med. dent., asistent
Branimir Bulaja, dr. med. dent., asistent
Ivona Dijan Fabijan, dr. med. dent., asistent
Karla Miškić, dr. med. dent., asistent
Marina Bekavac, dr. med. dent., asistent
Vjekoslav Samardžić, dr. med. dent., asistent
Marica Vujanić-Džepina, dr. med. dent., asistent
Marko Zimmermann, dr. med. dent., asistent
Ema Šetka, dr. med. dent., asistent
Ivan Azinović, dr. med. dent., asistent
Nikica Marinić, dr. med. dent., asistent
Dario Bekavac, dr. med. dent., asistent
Dorotea Petrović, dr. med. dent., asistent
Svjetlana Marunica, dr. med. dent., asistent
Tamara Štefičar Gerenčir, dr. med. dent., asistent
Filipa Lukačević, dr. med. dent., asistent
Amanda Kovač, dr. med. dent., asistent
Mateja Lic Štefanović, dr. med. dent., asistent
Snježana Škripač, dr. med. dent., asistent
Luka Rako, dr. med. dent., asistent
Aleksandra Miletić, dr. med. dent., asistent
Lucija Majhen, dr. med. dent., asistent
Boris Aurer, dr. med. dent., asistent
Vesna Hrsto, dr. med. dent., asistent
Ivona Vidić, dr. med. dent., asistent
Silva Jonjić-Ahel, dr. med. dent., asistent
Filip Matija Vuković, dr. med. dent., asistent
Žarko Udiljak, dr. med. dent., asistent
Vesna Pollak-Haring, dr. med. dent., asistent
Ante Perković, dr. med. dent., asistent
Matej Klepo, dr. med. dent., asistent
Sandra Pataj Uljanić, dr. med. dent., asistent
Nada Jurin, dr. med. dent., asistent
Ante Bešlić, dr. med. dent., asistent
Sandra Judnić, dr. med. dent., asistent
Ljerka Janušić Kubović, dr. med. dent., asistent
Dalibor Juraj Amšel, dr. med. dent., asistent
Ivan Šandrk, dr. med. dent., asistent
Ornela Erak Glodić, dr. med. dent., asistent
Miljenko Ćoza, dr. med. dent., asistent
Pero Šutalo, dr. med. dent., asistent
Matej Polinčić, dr. med. dent., asistent
Aleksandra Škulje Radeljak, dr. med. dent., asistent
Melita Zdilar, dr. med. dent., asistent
Frano Sladović, dr. med. dent., asistent
Miroslav Korda, dr. med. dent., asistent
Iris Šuvak, dr. med. dent., asistent
Zvonimir Hrala, dr. med. dent., asistent
Bojana Vočanec, dr. med. dent., asistent
Zlatko Bilandžija, dr. med. dent., asistent
Zoran Sabolović, dr. med. dent., asistent
Kristina Božić, dr. med. dent., asistent
Krešimir Dadić, dr. med. dent., asistent
Ilijana Ergović-Tomić, dr. med. dent., asistent
Josip Filipović, dr. med. dent., asistent
Marinko Jelčić, dr. med. dent., asistent
Vladimir Kljajo, dr. med. dent., asistent
Tonći Radovanović, dr. med. dent., asistent
Zdenko Kovačević, dr. med. dent., asistent
Ana Petrović, dr. med. dent., asistent
Dubravko Jurišić, dr. med. dent., asistent
Darko Pollak, dr. med. dent., asistent
Daniel Špehar, dr. med. dent., asistent
Vladimir Mađarić, dr. med. dent., asistent


Gostujući profesori

prof. dr. sc. Emre Uysal (Zahnzentrum Köln, Njemačka)
prof. dr. sc. Jörg Michel (Zahnzentrum Köln, Njemačka)
prof. dr. sc. Milanko Đurić (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc.  Ljubomir Petrović (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Duška Blagojević (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Dubravka Marković (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Đorđe Petrović (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Larisa Blažić (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
prof. dr. sc. Muhamed Ajanović (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
prof. dr. sc. Alma Konjhodžić-Prcić (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
prof. dr. sc. Sedin Kobašlija (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
prof. dr. sc. Enita Nakaš (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

prof. dr. sc. Ivana Stojšin (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)

izv. prof. dr. sc. Tatjana Puškar (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
izv. prof. dr. sc. Ivan Tušek (Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija)
izv. prof. dr. sc. Mirjana Gojkov Vukelić (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
izv. prof. dr. sc. Selma Tosum Pošković (Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal