• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Završetak studija i Etičko povjerenstvo

Obrasci koje studenti preddiplomskih studija, diplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ispunjavaju prilikom podnošenja zamolbe za izdavanje mišljenja od strane etičkog povjerenstva u svrhu  provođenja istraživanja vezanog za izradu završnog odnosno diplomskog rada:

Sustav za provjeru izvornosti radova Turnitin
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku umjesto dosadašnjeg sustava Ephorus se pretplatilo na sustav za provjeru izvornosti radova Turnitin. Ovaj sustav je namijenjen nastavnicima i mentorima kao alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih radova.


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal