• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKiFAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKRaspisujuN A T J E Č A Jza izbor1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane citologija, histologija i embriologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 5%...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za biofiziku, biologiju i kemiju- 1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog temeljne medicinske znanosti, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu- 1.2.jednog zap...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, za rad na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena na Katedri za dentalnu medicinuKandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane protetika dentalne medicine, za rad na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena na Katedri za dentalnu medicinuKa...
OPŠIRNIJE

Natječaj

Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad studenata, mladih znanstvenika te znanstvenika seniora u kalendarskoj godini 2020.
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor1. na Katedri za farmakologiju i biokemiju- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane farmakologija, za rad na neodređeno vrijeme ...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za interdisciplinarna područja- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za rad na određeno vrijeme s 10% radnog vremena2.na Katedri za kliničku medicinu- 2.1.jednog zaposlenika/zaposlenice...
OPŠIRNIJE

Natječaj

Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan", Zagreb, Jankomir 11, raspisuje Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima za mandatno razdoblje od četiri godine.
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor -jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologijuKandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o ...
OPŠIRNIJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na određeno vrijeme s 20% radnog vremena2.na Katedri za k...
OPŠIRNIJE

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal