Odbori i povjerenstva fakulteta

Odbor za nastavu i studente

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović
2. Doc.dr.sc. Dario Galić
3. Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
4. Jelena Jakab, dr. med.
5. Andreja Miljanović
6. Petra Pantalon
7. Meri Reili


Etičko povjerenstvo

1. Prof. dr. sc. Pavo Filaković
2. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić
3. Marinko Žulj, dr. med.
4. Nikola Volarić, dr. med.
5. Ivan Veber, predstavnik studenata


Odbor za znanost

1. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić
2. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić
3. Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić
4. Izv. prof. dr. sc. Marko Boban
5. Doc. dr. sc. Ana Stupin


Odbor za završne i diplomske radove

1. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić
2. Doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

3. Doc. dr. sc. Anđela Grgić

4. Doc. dr. sc. Ivana Škrlec
5. Marija Čandrlić, dr. med. dent.
6. Jadranka Plužarić, viši predavač
7. Ivana Barać, viši predavač

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

1. Prof. dr. sc. Pavo Filaković
2. Prof. dr. sc. Mladen Bušić
3. Izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić
4. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić
5. Doc. dr. sc. Davorin Pezerović


REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij