• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Odbori i povjerenstva fakulteta


ODBOR ZA NASTAVU I STUDENTE

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Robert Smolić

3. Doc.dr.sc. Dario Galić

4. Jelena Jakab, dr. med.

5. Andreja Miljanović

6. Petra Pantalon, predstavnik studenata

7. Meri Reili, predstavnik studenata


ETIČKO POVJERENSTVO

1. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić, predsjednik

2. Doc. dr. sc. Robert Lovrić

3. Marinko Žulj, dr. med.

4. Nikola Volarić, dr. med.

5. Josipa Mavretić, predstavnik studenata


ODBOR ZA ZNANOST

1. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić

3. Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić

4. Izv. prof. dr. sc. Marko Boban

5. Doc. dr. sc. Ana Stupin


POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBOR U ZVANJA

1. Prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Davorin Đanić

4. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

5. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić


ODBOR ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

1. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednik

2. Doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

3. Doc. dr. sc. Ivana Škrlec

4. Dr. sc. Ivana Barać, v. pred.

5. Jadranka Plužarić, v. pred.

6. Marija Čandrlić, dr. med. dent.

7. Ivan Perić, mag. cin.


POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

1. Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

3. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić

4. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić

5. Doc. dr. sc. Davorin Pezerović


POVJERENSTVO ZA KADROVSKI RAZVOJ

1. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

3. Doc. dr. sc. Stjepan Rudan


POVJERENSTVO ZA STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

1. Prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mihajlo Šesto

3. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić

4. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

5. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić


POVJERENSTVO ZA SUDSKO-MEDICINSKA VJEŠTAČENJA

1. Prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev


POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

1. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Davorin Đanić

3. Jasenka Vujanić, pred.

4. Jelena Jakab, dr. med.

5. Petra Pantalon, predstavnik studenata

6. Denis Ćosić, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika

7. Ivan Komak, predstavnik vanjskih dionika

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal