• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Fakultetsko vijeće

ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


Članovi Fakultetskog vijeća po položaju: 


1.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan 

2.   Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente

3.   Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije

4.   Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

5.   Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, prodekanica za odnose s nastavnim bazama


Predstavnici nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja:


6.   Prof. dr. sc. Davorin Đanić
7.   Prof. dr. sc. Mladen Bušić 
8.   Prof. dr. sc Dario Faj
9.   Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić
10. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz
11. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić
12. Doc. dr. sc. Dario Galić
13. Doc. dr. sc. Vladimir Grošić
14. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić
15. Doc. dr. sc. Stjepan Rudan
16. Doc. dr. sc. Davor Seifert


Predstavnici nastavnika izabranih u nastavna zvanja:


17. Lorna Dubac Nemet, v. pred.
18. Jadranka Plužarić, v. pred.
19. Josip Jakab, pred.


Predstavnici suradnika izabranih u suradnička zvanja:


20. Jelena Jakab, dr. med.   
21. Lucija Kuna, mag. biolog.
22. Nikola Volarić, dr. med.


Predstavnik ostalih zaposlenika:


23. Marina Korpar, oec.


Predstavnici studenata:


24. Matej Jurković, predsjednik Studentskog zbora Fakulteta
25. Petra Pantalon
26. Marko Aleksijević
27. Mirna Lovrić
28. Josipa Mavretić


Tajnica:


Ruža Malenica, dipl. iur.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal