• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Studentski zbor

Dragi studenti,


kao vaš Studentski zbor imamo cilj povećati kvalitetu studentskog života te poboljšati komunikaciju među studentima. Cilj nam je i poraditi na ostvarenju bolje suradnje među studentima te fakultetsku svakodnevicu i atmosferu za sve učiniti što ugodnijom.


Kako smo svi zajedno na jednom novom fakultetu i mi kao zbor smo novi želimo motivirati sve studente našeg Fakulteta da se uključe u naš rad te da svojim idejama i kreativnošću pridonesu ostvarenju zajedničkih interesa, stvaranju ugodne, tople atmosfere i stjecanju novih, korisnih iskustava s odmakom od svakodnevnih predavanja.


Vaš Studentski zbor


Ako se želite aktivno uključiti u rad Studentskog zbora i za sva pitanja, informacije i prijedloge kontaktirajte nas na:

Facebook stranica: Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je predstavničko tijelo studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje se bavi pitanjima kvalitete studentskog života s naglaskom na kvalitetu procesa studiranja, studentski standard, ostvarivanje studentskih prava, kao i drugim pitanjima koja su značajna za studente.


Zbor se također bavi i drugim pitanjima u skladu s Pravilnicima i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Statutom Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, visoke škole, veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini.


S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije. Na razini našeg fakulteta članovi zbora to čine ravnopravnim sudjelovanjem i radom u Fakultetskom vijeću, ali i u ostalim Fakultetskim povjerenstvima bitnim za funkcioniranje fakulteta: povjerenstvo za nastavu, etičko povjerenstvo i mnoga druga.


Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja kao i druge predstavnike u preostalim tijelima i radnim grupama Fakulteta.


Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek djeluje kao sastavnica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a članovi Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek izabiru svoje studentske predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese svih studenata Fakulteta, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Fakulteta, te predstavlja studente Fakulteta u sustavu visokog obrazovanja.

Predstavnici zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

Matej Jurković (predsjednik)

Mirna Lovrić

Petra Pantalon
Marko Aleksijević
Arijan Voldin
Ingrid Kovačević
Josipa Mavretić


Kontakt:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Facebook stranica: Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je jedno od tijela Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kojeg izabire Skupština natpolovičnom većinom glasova svih članova na vrijeme od jedne godine.


Zadaće Pravobranitelja: prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, sudjeluje u postupcima koje provodi Etičko povjerenstvo u stegovnim postupcima protiv studenata, a radi zaštite njihovih prava obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Zbora i Fakulteta.


Funkciju Studentskog pravobranitelja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek obavlja: Marko Aleksijević

Kontakt:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Studentski izbori

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal