• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Prijava nepravilnosti

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 17/19.) i članka 30. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te članka 19. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek imenovana je osoba  za povjerljivu osobu iz reda zaposlenika Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Povjerljiva osoba: Slavko Čandrlić, mag. iur., stručni suradnik za ljudske resurse


Zamjenik povjerljive osobe: Katarina Kereta, mag. iur., stručni suradnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provodi se sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na navedenu adresu povjerljive osobe.

Obrazac za prijavu nalazi se u nastavku teksta.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Prijava nepravilnosti obvezno treba sadržavati:

  • podatke o prijavitelju nepravilnosti
  • naziv poslodavca prijavitelja
  • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
  • datum prijave
  • opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve navedene podatke ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od osam (8) dana u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s navedenim, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal