Prijava nepravilnosti

Odgovorna osoba imenovana od strane privremenog Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za PRIMANJE PRIJAVA PO PITANJU NEPRAVILNOSTI I NEUSKLAĐENOSTI U RADU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK je:

prof. dr. sc. Pavo Filaković

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Područje odgovornosti na koje se odnosi: 

 • nepravodobno obavještavanje neposrednog rukovoditelja o spriječenosti dolaska na rad
 • nepravodobnno obavještavanje neposrednog rukovoditelja o nemogućnosti izvršenja pojedinog posla
 • neobavještavanje neposrednog rukovoditelja u roku najduže od tri (3) dana o nastupu privremene nesposobnosti za rad, odnosno u istom roku nedostavljanje tajništvu liječničke potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju
 • nebriga o sredstvima za rad koja su nastavniku ili suradniku povjerena
 • neobrazloženo odbijanje suradnje s drugim nastavnicima i suradnicima u zajedničkom izvršenju posla
 • nepodnošenje putnog naloga na obračun u roku od pet (5) dana od dana završetka putovanja
 • nepoštivanje općih akata i odluka nadležnih tijela Sveučilišta i znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
 • zloporaba radnog mjesta, odnosno ovlaštenja koja proizlaze iz djelokruga rada pojedinog nastavničkog ili suradničkog radnog mjesta
 • neizvršavanje poslova ili izrazito nemarno, nesavjesno i neredovito izvršavanje poslova koji su nastavniku ili suradniku utvrđeni ugovorom o radu ili mu povjereni
 • izvođenje nastave ili sudjelovanje u izvođenju nastave za drugog poslodavca izvan Sveučilišta, bez suglasnosti dekana odnosno pročelnika
 • neovlaštena korištenje nastavnom i znanstvenom opremom te sredstvima povjerenim za izvršenje pojedinog posla
 • nepropisni i nekorektni odnos prema drugim nastavnicima, suradnicima i zaposlenicima Sveučilišta odnosno znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
 • nepoštivanje dostojanstva studenata (izrazito nepristojno i neprimjereno ponašanje prema studentima i uporaba prostih i pogrdnih riječi, tjelesno obračunavanje i sl.)
 • uvjetovanje izlaska na ispit ili druge provjere znanja studenta kupovinom literature i ostalih nastavnih pomagala
 • istupi u javnosti kojima se grubo narušava ugled Sveučilišta i znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
 • svaka vrsta diskriminacije i uznemiravanje na temelju rasne, vjerske, nacionalne i etničke pripadnosti, spola ili seksualne orijentacije te svake druge diskriminacije studenata Sveučilišta i znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
 • ponavljanje lakših povreda obveza iz radnog odnosa više od 2 puta u vremenu od 12 mjeseci

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij