• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

ERASMUS i druge mobilnosti

Erasmus+ KA1 - Natječaj za mobilnost ne(nastavnog) osoblja, 2021./2022.


http://www.fdmz.hr/index.php/hr/vijesti/natjecaj-za-erasmus-odlazne-mobilnosti


Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata za ljetni semestar u akademskoj godini 2021./2022.


http://www.fdmz.hr/index.php/hr/vijesti/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-ljetni-semestar-u-akademskoj-godini-2021-2022


Erasmus+ 2020./2021.


Objavljen je novi Erasmus+ natječaj za studente, za ljetni semestar ak. godine 2020./2021. Natječaj je otvoren do 16. listopada 2020. Puni sadržaj Natječaja je dostupan na sljedećoj poveznici:


http://www.unios.hr/sveuciliste-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-objavljuje-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-studentima-za-mobilnost-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-u-akademskoj/

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2019./2020.


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1 i projekta 2018-1-HR01-KA103-046926, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 04. veljače 2019. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka u inozemstvu tijekom zimskog semestra akademske godine 2019./2020. i/ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu.


Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici Sveučilišta:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne aktivnosti 1) za individualnu odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj godini 2017/2018., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01.06.2017.-30.09.2018.


Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/


Erasmus+: Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020. 


Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.


Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.


Vezano uz financijska sredstva raspoloživa Hrvatskoj, važno je spomenuti da će proračun programa na razini svih zemalja članica rasti neznatno tijekom 2014. i 2015., a da bi progresivni rast bilježio od 2016. nadalje. Hrvatska je tako u 2014. raspolagala s početnim proračunom od 12.341,00 milijuna eura koji je tijekom 2014. porastao na 13.318,00 milijuna eura (zahvaljujući realokacijama Europske komisije), dok je za 2015.g. predviđen početni proračun od 12.952,00 milijuna eura (te se ponovo očekuju povećanja tijekom godine).


Struktura programa 


Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.


Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
 • Aktivnosti Jean Monnet
 • Sport

Aktivnosti Jean Monnet


Aktivnosti Jean Monnet će podržavati:

 • akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije
 • rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata.
 • potporu ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja
 • studije i konferencije koje nositeljima javih politika mogu omogućiti nove uvide i konkretne savjete od strane akademske zajednice, a  vezano uz tekuća pitanja Unije.
Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2017./2018.


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 30. ožujka 2017. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje
Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2017./2018.


Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje.


Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu ili poslovnoj suradnji.


Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.


Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.


Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.


Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 01. lipnja 2017. – 30. rujna 2018.
U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.


Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.


Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.


Upute za prijavu na natječaj te svu potrebitu dokumentaciju možete skinuti na web stranici:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2017-2018/

Ulazna i izlazna mobilnost

Sva ulazna i izlazna mobilnost fakulteta mora se potvrditi ispunjavanjem navedenih obrazaca i predati u Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju pri dolasku odnosno prije odlaska.

Evidencijski obrazac dolazne mobilnosti znanstvenika (.doc)
Evidencijski obrazac dolazne studentske mobilnosti (.doc)
Evidencijski obrazac odlazne studentske mobilnosti (.doc)
Evidencijski obrazac odlaznog osoblja (.doc)


Popis Ugovora za Erasmus

NOVI - ERA+ list of agreements 2014-2020 (.pdf)


Kontakt

Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

martina.smolic[at]fdmz.hr

Administrativni djelatnik za ERASMUS:

Iva Roguljić, mag.oec.

iva.roguljic[at]fdmz.hr

031-399-608

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal