• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)
 • Život je kratak, 
  a stjecanje znanja dugo, 
  iskustvo varljivo, 
  a povoljna prilika trenutna.

  Hipokrat

 • Život je kratak, 
  a stjecanje znanja dugo, 
  iskustvo varljivo, 
  a povoljna prilika trenutna.

  Hipokrat

 • Život je kratak, 
  a stjecanje znanja dugo, 
  iskustvo varljivo, 
  a povoljna prilika trenutna.

  Hipokrat

 • Život je kratak, 
  a stjecanje znanja dugo, 
  iskustvo varljivo, 
  a povoljna prilika trenutna.

  Hipokrat

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog ...
Rezultati Jedinstvene Sveučilišne ankete za akademsku godinu 2020./2021.

Rezultati Jedinstvene Sveučilišne ankete za akademsku godinu 2020./2021.

Poštovani nastavnici,rezultatima Jedinstvene Sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2020./2021. možete pristupiti korištenjem svojeg AAI identiteta putem poveznice: https://anketa.unios.h...
Odluka o pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Fakuleta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2022. - 2026.

Odluka o pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Fakuleta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2022. - 2026.

Odluka o pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Fakuleta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za mandatno razdoblje 2022. - 2026.
Dogovor o proširenju suradnje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s rektorom Univerziteta u Novom Sadu, dekanicom Medicinskog fakulteta Novi Sad i direktoricom Klinike za stomatologiju Vojvodine

Dogovor o proširenju suradnje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s rektorom Univerziteta u Novom Sadu, dekanicom Medicinskog fakulteta Novi Sad i direktoricom Klinike za stomatologiju Vojvodine

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med., sa suradnicima je 12.siječnja 2022.godine posjetio Novi Sad. 
V. krug - STEM stipendije 2021./2022.

V. krug - STEM stipendije 2021./2022.

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog /Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti /u akademskoj godini 2021./2022., donosi /Odluku o dod...
Tužno sjećanje

Tužno sjećanje

Prije godinu dana ostali smo bez poštovanog profesora i kolege, dragog prijatelja i pouzdanog suradnika, a nadasve dobrog čovjeka. S ponosom čuvamo toplu uspomenu na dragog profesora.
Potpisivanje tripartitnog ugovora o izvođenju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstva u Pregradi

Potpisivanje tripartitnog ugovora o izvođenju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstva u Pregradi

U Pregradi je u ponedjeljak potpisan tripartitni ugovor o izvođenju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva u Pregradi. Ugovor su potpisali Krapinsko-zagorska županija, Grad Pregr...
Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara Fizioterapije

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara Fizioterapije

III. krug - STEM stipendije 2021./2022.

III. krug - STEM stipendije 2021./2022.

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2021./2022., donosi Odluku o dodjel...

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za farmakologiju i biokemiju- jednog zaposle...

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za interdisciplinarna područja- jednog nasta...

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEKraspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu-jednog...

International Scientific-professional Journal

Nursing Education and Science (NES)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija