Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003., 077/2011), Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje Katalog informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti putem javnog weba www.fdmz.hr ili podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva elektroničkim ili pisanim putem.

 

Vezani sadržaji

  • Katalog informacija
  • Odluka o ustrojstvu kataloga informacija
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  • Zahtjev za pristup informacijama

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij