• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Nagrade fakulteta

Za najbolje znanstvene radove u kalendarskoj godini 2019., odlukom Fakultetskog vijeća od 15. listopada 2020. godine nagrađeni su:


  • u kategoriji Nagrada za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika:

Lucija Kuna, mag. biol., asistent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za rad pod naslovom „Peptic Ulcer Disease: A Brief  Review of Conventional Therapy and Herbal Treatment Options”, J Clin Med. 2019, 8, 179 (IF 3.303 (2019), Q1 prema JCR).


  • u kategoriji Nagrada za najbolji znanstveni rad znanstvenika seniora:

Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za rad pod naslovom „Cytotoxicity and Oxidative stress induced by nickel and titanium ions from dental alloys on cells of gastrointestinal tract”, Toxicology and Applied Pharmacology. 2019; 383:114784. (IF 3.347 (2019), Q1 prema JCR).

Za najbolje znanstvene radove u kalendarskoj godini 2018., odlukom Fakultetskog vijeća od 30. listopada 2019. godine nagrađeni su:


  • u kategoriji Nagrada za najbolji znanstveni rad studentu:

Katarina Mišić, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, za rad pod naslovom „Utjecaj fizioterapije na osteoartritis koljenog zgloba”, Zbornik radova, 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”, Vukovar 8. i 9. studenog 2018.


  • u kategoriji Nagrada za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika:

Dr. sc. Matej Šapina, dr. med., asistent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekza rad pod naslovom „Multi-lag tone – entropy in neonatal stress”, J R Soc Interface. 2018 Sep 19;15(146). (IF 3.355 (2017), Q1 prema JCR).


  • u kategoriji Nagrada za najbolji znanstveni rad znanstvenika seniora:

Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, dr.med., za rad pod naslovom „Association of Wnt Inhibitors, Bone Mineral Density and Lifestyle Parameters in Women with Breast Cancer Treated with Anastrozole Therapy”, J Clin Med. 2018 Sep 17;7(9). (IF 5.688 (2018), Q1 prema JCR).

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal