• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Institucijski projekti

Šifra projekta: IP1-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Branko Dmitrović


Naziv projekta:

„Utjecaj primjene 13 – cis retinoične kiseline i visokomasne prehrane na razvoj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u Lewis štakora“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP2-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Dario Faj


Naziv projekta:

„Medicinsko ozračenje u Republici Hrvatskoj“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP3-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc.dr.sc. Anđela Grgić


Naziv projekta:

„Konstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti u kliničkoj populaciji“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP4-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Štefica Mikšić


Naziv projekta:

„Unaprjeđenje stručne prakse“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP5-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Vesna Milas


Naziv projekta:

„Utjecaj mehaničke ventilacije na srčanu varijabilnost novorođenčadi i nedonoščadi“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP6-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević


Naziv projekta:

„Analiza biomaterijala za koštanu regeneraciju u stomatologiji“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.


Šifra projekta: IP7-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić


Naziv projekta:

„Procjena izražaja SOST i DKK1 proteina u gingivalnoj krevikularnoj tekućini kod parodontalnih pacijenata na kroničnoj terapiji statinima“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP8-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Škrlec


Naziv projekta:

„Povezanost između varijacija gena sata i podložnosti za razvoj kardiovaskularnih bolesti“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP9-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj


Naziv projekta:

„Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal