• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Znanstveni forum

Znanstveni forum predstavlja organizirani oblik aktivnosti asistenata, poslijedoktoranada i ostalih zaposlenika u područjima znanstvenog usavršavanja, znanstvene prezentacije i stručnih aktivnosti na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Na taj način se očekuje stvaranje uvjeta za poticanje komunikacije, suradnje, razmjene ideja i unaprjeđivanje znanstveno-stručne osposobljenosti mladih znanstvenika. 


Na prijedlog prodekanice za znanost i poslijediplomske studije, izv.prof.dr.sc. Martine Smolić, dr.med.  Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo na svojoj 13. sjednici u akademskoj 20120./2021. godini, održanoj dana 9. ožujka 2021. godine donijelo odluku o osnivanju Znanstvenog foruma. Na sjednici Znanstvenog foruma održanoj 14.4.2021. članovi Znanstvenog foruma izglasali su Predsjedništvo kako slijedi: za predsjednicu je odabrana dr.sc.Sonja Vukadin, dr.med., za potpredsjednicu odabrana je Lucija Kuna, mag.biol., te članovi Predsjedništva: Marija Čandrlić, dr. med. dent., Matej Tomas, dr. med. dent., Lucija Kuna, mag. biolog., Vjera Ninčević, dr. med., Jasenka Vujanić, mag. med. techn. i Mirjana Kralj, mag. med. techn.


Područje rada i aktivnosti Znanstvenog foruma:

 1. organiziranje javnih predavanja o temama doktorskog rada
 2. prikaz seminarskih radova u okviru doktorskog rada kao aktivnosti iz grupe znanstvenog usavršavanja
 3. organiziranje stručnih seminara
 4. organiziranje okruglih stolova
 5. organiziranje tribina i kolokvija
 6. organiziranje radionica
 7. organiziranje Festivala znanosti na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo
 8. organiziranje studentskih kongresa
 9. izvještaji o usavršavanju u okviru studijskog boravka na znanstvenoj ustanovi u RH ili inozemstvu
 10. izvještaji o aktivnostima na znanstveno-istraživačkim projektima, međunarodnim projektima, odnosno projektima za gospodarstvo
 11. prikaz publiciranih radova
 12. ostale znanstvene i stručne aktivnosti
Znanstveni forum održava se svake druge srijede u mjesecu. Na dosadašnjim sastancima predavanja su održali:


17.2.2021. prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo izv.prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., tema predavanja bila je „Kako napisati i objaviti znanstveni članak?“.  Profesorica je iz svog iskustva rada u uredničkim odborima časopisa Journal of Clinical and Translational Hepatology, World Journal of Hepatology, Plos One i Collegium Antropologicum te bogatog recenzentskog iskustva za mnoge znanstvene časopise, podijelila sa sudionicima znanstvenog foruma korisne savjete kako  proces pisanja i objave znanstvenog rada učiniti pozitivnim iskustvom. 

10.3.2021. Kristina Kralik, prof., predavač na Katedri za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku na Medicinskom fakultetu Osijek, tema predavanja: „Statistički testovi i prikaz rezultata nakon analize“

14.4.2021. Sonja Vukadin, dr.med., asistentica na Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, tema je bila djelomični prikaz rezultata istraživanja iz teme doktorske disertacije, uz prikaz postupka predaje gotove doktorske disertacije. Naslov predavanja: „The effect of educational intervention on the accuracy of breast cancer risk self-assessment and knowledge about chemoprevention“

12.5.2021. Marija Čandrlić, dr.dent.med., asistentica na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek održala je predavanje na temu: „Histološka analiza injekcijskog bifaznog kalcijevog fosfata u očuvanju alveolarnog grebena“

9.6.2021. Matej Tomas, dr.dent.med., asistent na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek održao je predavanje o postupku pisanja preglednog članka, te postupku odgovaranja na recenziju nedavno objavljenog preglednog rada pod njegovim autorstvom.

14.7.2021. dr.sc. Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavačica na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijomFakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek predstavila je istraživanje nedavno obranjene doktorske disertacije pod nazivom „Percepcija bolesnika, medicinskih sestara i studenata sestrinstva o međuodnosu medicinske sestre i bolesnika tijekom sestrinske skrbi”.

15.9.2021. doc.prim.dr.sc. Kristina Bojanić, dr.med., naslovna docentica na Katedra za otorinolaringologiju, neurokirurgiju i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i naslovna docentica na Katedri za Biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek i održala je predavanje na temu: „Kako (uspješno) odgovoriti na recenziju“. Docentica ima bogato iskustvo pisanja znanstvenih članaka, te je dobitnica Godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke i profesije u kategoriji znanstvenika starijih od 40 godine u 2020. godini.

13.10.2021. Lucija Kuna, mag.biol., asistentica na Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek predstavila je istraživanje koje provodi u svrhu izrade svoje doktorske disertacije: “The activity of garlic extracts to the epithelial damage caused by sodium taurocholate in a cell culture model of ulcer disease“. Lucija je i dobitnica Nagrada za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u 2019. godini s preglednim radom iz teme doktorske disertcije: „Peptic Ulcer Disease: A Brief  Review of Conventional Therapy and Herbal Treatment Options” objavljenim u časopisu Journal of Clinical Medicine.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal