• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Katedra za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom

Katedra za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom povezuje osnovne znanosti s kliničkim istraživanjima i pruža visokokvalitetnu kliničku nastavu, organizira i izvodi veći broj obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima Fakulteta. Unapređuje raznolikosti, nastoji svoju temeljnu misiju obrazovanja uključiti u sve aspekte svog rada. Obrazovni program katedre nudi inovativno usavršavanje, timski rad i ostvarivanje rezultata koji su najvažniji pacijentima.


U sklopu obveznih kolegija Kirurgija primarno se podučavaju kako definirati, probrati i pravilno dokumentirati relevantne podatke o kirurškom pacijentu, informirati se i uvažiti stavove pacijenta i njegove obitelji, stavove drugih kolega te drugih stručnjaka. Naučiti postupke pravilnog zbrinjavanja kirurških infekcija različitim kirurškim metodama. Upoznati dijagnostičke postupke kod akutnih abdominalnih i drugih najčešćih kirurških bolesti. Svladati opće pojmove vezane uz ozlijede (etiologija i mehanizmi nastajanja ozljeda, klasifikacija ozljeda, teorijsko poznavanje ozljeda svih dijelova tijela, prijelomi i iščašenja, kao i druge posttraumatske komplikacije (tromboembolija, masna embolije, komplikacije disanja, poremećaji probave i elektrolita, posttraumatske psihoze i delirantna stanja koji su ishodima učenja prilagođeni pojedinoj razini obrazovanja. 


U sklopu kolegija Anesteziologija i reanimatologija usvajaju se temeljna znanja i vještine  iz anesteziologije i intenzivnog liječenja neophodnih za razumijevanje potreba bolesnika u perioperacijskom razdoblju, u operacijskoj dvorani i odjelu intenzivnog liječenja. Prepoznati životno ugroženog bolesnika i primijeniti postupke oživljavanja životno ugroženih bolesnika osnovni (BLS) i napredni (ALS) reanimacijski postupci. Naučiti postupke osiguranja dišnog puta. Naučiti farmakologiju lijekova koji se koriste u anesteziji. Svladati osnove hemodinamike te primjenu invazivnog i neinvazivnog hemodinamskog monitoringa. Usvojiti suvremene vrste opće, lokalne (regionalne) i kombinirane anestezije .za operacijske zahvate, uz prethodnu procjenu i pripremu bolesnika za operacijske zahvate. Primijeniti osnovna načela parenteralnog i enteralnog hranjenja i primijeniti suvremene principe  terapije boli. Odgovorno voditi medicinsku dokumentaciju. 


Sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu poštujući etička načela znanstveno-istraživačkog rada i kliničkih ispitivanja temeljenih na dokazima. Kroz neprekidno učenje i samoprocjenu unaprijediti kompetencije i stavove nužne za podizanje kvalitete stručnog rada. 


Osnovna zadaća katedre je studente osposobiti da nakon završetka studija mogu raditi u sustavu zdravstvene zaštite u privatnim i državnim ambulantama, bolnicama ili nastaviti specijalizaciju.


Predsjednik katedre

izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz


Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Željko Bušić, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ivica Klapan, redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Jasminka Talapko
doc. dr. sc. Igor Alfirević
doc. dr. sc. Dinko Leović


Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Kata Šakić, redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Gordana Brozović 
izv. prof. dr. sc. Marko Ajduk
doc. dr. sc. Josip Samardžić
doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj
doc. dr. sc. Silvio Altarac
doc. dr. sc. Jasminka Kopić
doc. dr. sc. Ivo Martinović
doc. dr. sc. Livija Šakić
doc. dr.sc. Dinko Bagatin
doc. dr. sc. Damir Matoković
doc. dr. sc. Goran Šantak
doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić
dr. sc. Tihomir Grgić, poslijedoktorand
dr. sc. Johann Nemrava, poslijedoktorand
dr. sc. Zoran Rajković, asistent
dr. sc. Emil Kinda, asistent
dr. sc. Rozita Gulić, asistent
Ivan Mirković, dr. med., asistent
Matija Jurjević, dr. med., asistent
Martina Šarec Ivelj, dr. med., asistent
Stjepan Bulat, dr. med., asistent
Ferdinard Slišurić, dr. med., asistent
Marina Banović, dr. med., asistent
Sonja Krofak, dr. med., asistent    

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal