• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Katedra za kliničku medicinu

Katedra za kliničku medicinu nastoji provoditi i pružati obrazovanje studentima temeljno na najvišim znanstvenim, stručnim, kliničkim i metodičkim standardima. Održivost i razvoj katedre usmjerena je prema znanstveno-istraživačkim aktivnostima u kojima nastojimo uključiti što veći broj nastavnika, suradnika i studenata, predlaganjem i usvajanjem suvremenih kolegija kojima podižemo kvalitetu i standard Katedre. Time potičemo profesionalni razvoj svih sudionika, od profesora i suradnika do studenata. Obrazovanje u području kliničke medicine i studija koji su njen integralni dio usmjereno je na stjecanje znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti ali i temeljnih kompetencija koje potiču pojedinca na cjeloživotno učenje. Suradnjom s nastavnim bazama i partnerskim zdravstvenim ustanovama doprinosimo unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti. Razmjenom znanja i iskustva s kolegama drugih katedri i institucija sudjelujemo u liječenju bolesti sukladno svim modernim, profesionalnim i zakonskim propisima. Katedra za kliničku medicinu je visoko organizirana ustrojbena jedinica koja se odnosi odgovorno i savjesno prema obrazovanju studenata preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija. Potiče na mobilnost studenata, asistenata, suradnika i nastavnika s partnerima i institucijama diljem Europe. Svoje ciljeve katedra nastoji ispuniti stalnim usavršavanjem i edukacijom, te uključenošću i poticanjem u znanstveno istraživački rad.


Predsjednik katedre

izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić


Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Mihajlo Šesto, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Sanja Balen, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Dragan Jurčić, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Jure Mirat, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Viktor Peršić
izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski
izv. prof. dr. sc. Goran Krstačić
izv. prof. dr. sc. Nenad Lakušić
doc. dr. sc. Davorin Pezerović
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk
Marlena Brstilo-Čičković, mag. physioth., predavač
Ivica Fotez, dr. med., asistent
Hrvoje Šimić, dr. med., asistent
Toni Josić, mag. cin., asistent
Ivan Perić, mag. cin., asistent
Nikolina Lazić, mag. physioth., asistent


Vanjski suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivan Alerić
izv. prof. dr. sc. Darko Antičević
izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić
izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić
izv. prof. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović
izv. prof. dr. sc. Darko Katalinić
doc. dr. sc. Irzal Hadžibegović
doc. dr. sc. Žarko Bakran
doc. dr. sc. Ružica Palić Kramarić
doc. dr. sc. Duško Cerovec
doc. dr. sc. Dario Nakić
doc. dr. sc. Otmar Rubin
doc. dr. sc. Damir Štimac
doc. dr. sc. Dragica Obad Kovačević
doc. dr. sc. Nikola Gotovac
doc. dr. sc. Kristina Bojanić
doc. dr. sc. Marinko Artuković
Martina Bakran, mag. physioth, predavač

Olivera Čejić, dipl. physioth., predavač
dr. sc. Biljana Gorgievska-Sukarovska, poslijedoktorand
dr. sc. Ivanka Muršić, poslijedoktorand
dr. sc. Marijana Knežević Praveček, poslijedoktorand
dr. sc. Hrvoje Pitlović, poslijedoktorand
dr. sc. Maja Tomić Paradžik, poslijedoktorand
dr. sc. Tihana Mendeš, poslijedoktorand
mr. sc. Gaby Novak Bilić, asistent
mr. sc. Ana Kokanović, asistent
Zoran Bakotić, dr. med., asistent
Martina Morić Perić, dr. med., asistent
Mira Stipčević, dr. med., asistent
Goranka Radmilović, dr. med., asistent
Đorđe Pojatić, dr. med., asistent
Alan Jelić, dr. med., asistent
Anita Antunović, dr. med., asistent
Igor Šesto, dr. med., asistent
Janko Szavits Nossan, dr. med., asistent 
Marijan Tepeš, dr. med., asistent
Katarina Ivanković, mag. physioth., asistent
Andrija Poljak, mag. physioth., asistent
Magdalena Bartolić, mag. physioth., asistent
Marin Buljan, mag. physioth., asistent
Vinko Mihalj, mag. physioth., asistent
Stjepan Paska, mag. physioth., asistent
Senka Sajfert, mag. physioth., asistent
Katarina Mišić, mag. physioth., asistent
Sonja Iža, mag. physioth., asistent
Tomislav Erceg, mag. physioth., asistent
Toni Nenadić, mag. physioth., asistent
Nera Salamon Stojković, mag. physioth., asistent


Gostujući profesori

prof. dr. sc. Rajko Radovančević (The University of Texas, Houston, USA)              

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal