• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Katedra za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

Nastava pedijatrije temelji se na upoznavanju sa suvremenim spoznajama u prevenciji, dijagnostici i liječenju djece s naglaskom na holistički pristup dječjim potrebama i interdisciplinarnu suradnju suradnih struka. Obrađuje se rani rast i razvoj djeteta, akutne bolesti i hitna stanja te kronične bolesti dječje dobi. Sadržaj nastave iz ginekologije i porodništva omogućava upoznavanje modernog pristupa zaštiti zdravlja žena tijekom života i trudnoće. Studenti se upoznaju s problemima humane reprodukcije, kontracepcije, uroginekologije, ginekološke onkologije temeljenim na majsuvremenijim smjernicama stručnih društava u svijetu i Hrvatskoj.  U prijenosu znanja zastupati će se interaktivni oblici u kojima sudjeluje student, s naglaskom na rješavanje problema uz primjenu znanja medicine temeljene na dokazima. Znanstveno-istraživački i stručni rad zaposlenika vezan je uz kolegije koji se predaju studentima, a temelji se na epidemiološkim istraživanjima rizičnih čimbenika i istraživanja kvalitete života na području svih bolesti. 


Predsjednik katedre

doc. dr. sc. Vesna Ćosić


Nastavnici i suradnici

prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Boro Nogalo
doc. dr. sc. Rajko Fureš
dr. sc. Matej Šapina, poslijedoktorand
Vanja Miletić, laborant


Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Davor Plavec
izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj
doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić
doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak
doc. dr. sc. Irena Ivković-Jureković
doc. dr. sc. Ivana Erceg Ivkošić
doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški
doc. dr. sc. Sanja Kovačić

doc. dr. sc. Ivana Maloča Vuljanko
dr. sc. Damir Hodžić, poslijedoktorand
dr. sc. Mario Blekić, poslijedoktorand
dr. sc. Josip Novaković, poslijedoktorand
dr. sc. Milvija Plazibat, poslijedoktorand
dr. sc. Maida Seferović Šarić, asistent
dr. sc. Bojana Kranjčec, asistent
Martin Gredičak, dr. med., asistent
Neven Tučkar, dr. med., asistent
Sanja Malinac Malojčić, dr. med., asistent
Marijana Arambašić, dr. med., asistent
Andrea Prutki, dr. med., asistent
Žana Stanić, dr. med., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal