• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Anketa

Drage studentice, dragi studenti,


naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete i u akademskoj 2020./2021. godini.


Molimo Vas da anketu ispunite samo za one nastavnike i suradnike koji su vam predavali i izvodili nastavu tijekom akademske godine 2020./2021. Anketa je u potpunosti anonimna.


Za kolegije čija se nastava održavala za vrijeme karantene zbog COVID-a 19, pitanja se odnose na kvalitetu predavanja na daljinu, ponuđenih sadržaja u elektroničkom obliku te kvalitetu komunikacije.


Anketi pristupite putem linka: https://anketa.unios.hr/


Anketu možete pokrenuti logiranjem pomoću vašeg AAI elektroničkog identiteta (isti podaci kao za ISVU studomat). Anketu možete ispunjavati u više navrata i ponovno se logirati istim podacima sve dok ne zaključite anketu.

 

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike i zaključite anketu, moći ćete ispisati potvrdu koja će Vam biti potrebna za upis u višu godinu studija i završetak studija.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal