• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore - doc. dr. sc. Kristina Bojanić

Doc. dr. sc. Kristina Bojanić - dobitnica godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke i profesije u kategoriji znanstvenika starijih od 40 godine u 2020. godini

Dr. Bojanić je najbolja znanstvenica

 

Specijalistica radiologije na Odjelu za radiologiju Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i subspecijalist ultrazvuka, doc. dr. sc. Kristina Bojanić prije nekoliko dana doznala je da je dobitnica godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke i profesije za 2020. Ovo veliko priznanje doc. Bojanić je dobila zbog čak pet objavljenih izvornih znanstvenih radova ponajprije o temi raka dojke.


- Bolesti dojke su područje mog užeg interesa, a nametnule su se kao takve visokom incidencijom i prevalencijom raka dojke i u Hrvatskoj i u svijetu. Uz vodeće klinike u Zagrebu, tadašnji Dom zdravlja Osijek je od 2014. pružao pacijenticama uz ultrazvuk dojki i elastografiju, a od 2018. do danas pružamo uz mamografiju i tomosintezu. I ni po čemu ne zaostajemo za KBCO-om. Zatim sam u doktorskoj disertaciji istraživala povezanost nuspojava hormonske terapije raka dojke s genetskim polimorfizmima. A radovi objavljeni u 2020. su orijentirani na ispitivanje znanja žena o raku dojke te faktorima rizika za nastanak raka dojke. Rezultati istraživanja pokazali su da je nužna kontinuirana edukacija žena, također i medicinskih djelatnika o primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka dojke, što je jedan od ključnih puteva za smanjenje incidencije i mortaliteta raka dojke. Budući da rad u Domu zdravlja podrazumijeva svakodnevnu ambulantu, produktivni znanstveni rad je u slobodno vrijeme. Međutim imam podršku izuzetnog tima mladih i ambicioznih liječnika Katedre za farmakologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku te MEFOS-a, čija je voditeljica ujedno i moja mentorica, profesorica Martina Smolić, a kojoj, kao i komentoru prof. Aleksandra Včeva, dekanu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, posebno zahvaljujem. Naravno, ništa ne bi bilo moguće da nema bezuvjetne podrške obitelji, komentirala je dr. Bojanić, koja je i docentica na katedrama za biofiziku i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku kao i Medicinskog fakulteta Osijek.

N.Z.Eberhard


Izvor: http://www.glas-slavonije.hr/453405/3/Dr-Bojanic-je-najbolja-znanstvenica

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal