• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Međunarodna projektna aktivnost „International Nursing Ethics Online Studies 2021“

U okviru međunarodnog projekta „International Nursing Ethics Online Studies 2021“ 24. ožujka 2021. održana je nova radionica pod nazivom „An Introduction to Values-Based Practice and Ethical Decision Making“, a vodili su je nastavnici Sveučilišta East Anglia (Ujedinjeno Kraljevstvo).


Na radionici su sudjelovali studenti preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Renata Apatić, Anamaria Mikolčić, Sabina Šabanović Jovana Tihomirović i Matej Jurković) te nastavnici Anamaria Tomić, predavačica, dr. sc. Ivana Barać i doc. dr. sc. Robert Lovrić.


Na početku radionice studenti su predstavljali zajedničke vrijednosti ustanova u kojima studiraju ili rade, nakon čega su imali priliku kritički promišljati i raspravljati  o važnosti i doprinosu prakse utemeljene na vrijednostima. Istraživali su povezanost  između vrijednosti, identiteta i kliničko-etičkog donošenja odluka te uspoređivali različita  gledišta i stajališta s obzirom na osobne i društvene interese. Studenti su dobili uvid kako integrirati etička načela u suvremenu sestrinsku praksu i analizirati izazove proizišle iz istraživanja suvremenih etičkih pitanja u zdravstvenoj njezi.


Zaključci radionice doneseni su na temelju raspravljenih vrijednosti, a naglasak je stavljen na potrebu razvoja i poticanja prakse utemeljene na dokazima i utemeljene na vrijednostima (engl. evidence-based and values-based practice).


Naši su studenti sa studentima iz Finske, Velike Britanije i Njemačke uspješno odradili zadatke te dobili zadaću za iduću radionicu koja će se održati 21. travnja 2021.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal