• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 15. ožujka 2021. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. KAROLINE KRAMARIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta, za rad na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena, iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:


„NEURORAZVOJNA SKRB U NEONATOLOGIJI"


Nastupno predavanje održat će se u utorak 23. ožujka 2021. godine, s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega u zajednici” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek, predavaonica 1.1. (prvi kat desno).
 
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    Doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.


KLASA: 602-04/21-01/05
URBROJ: 2158/97-97-05-21-02
Osijek, 15. ožujka 2021.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal