Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 1. listopada 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. SANJE FRIEDRICH, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na Katedri za javno zdravstvo, društvene i humanističke znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:


„UČINCI ŽIVE NA LJUDSKO ZDRAVLJE"


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 7. listopada 2020. godine, s početkom u 10.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Sociologija zdravlja i bolesti” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Novoj Gradišci.


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:


  1. Doc. dr. sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
  2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član; 
  3. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
  4. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/20-01/05

URBROJ: 2158/97-97-05-20-11

Osijek, 1. listopada 2020.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij