• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaj za upis polaznika na Program razlikovnih obveza za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


raspisuje


NATJEČAJ


za upis 


polaznika na Program razlikovnih obveza za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 


Cilj Programa razlikovnih obveza je olakšati pristup upisu na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, osobama koje su prethodno završile sličan stručni/sveučilišni preddiplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva (od najmanje 180 ECTS) ili specijalistički/stručni diplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva (od najmanje 120 ECTS). Nakon završenog programa polaznici će moći: argumentirati činjenice i teorijske spoznaje unutar područja zdravstvene njege, prepoznati osobitosti i vodeća obilježja koja su važna pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika,  provesti pojedine dijagnostičke i terapijske postupke samostalno i/ili u stručnom timu, uz nadzor te procijeniti potrebu za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka iz područja zdravstvene njege te evaluaciju istog, uz nadzor. Polaznik će steći kompetencije, znanja i vještine neophodne za upis i uspješno savladavanje sadržaja na sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo.


UVJETI UPISA


Pravo upisa na Program razlikovnih obveza imaju osobe koje su završile:

•    sličan stručni/sveučilišni preddiplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva (od najmanje 180 ECTS)
•    specijalistički/stručni diplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva (od najmanje 120 ECTS)specijalistički /stručni diplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva (od najmanje 120 ECTS bodova)


PRIJAVE NA UPIS


Za upis na Programa razlikovnih obveza potrebno je, uz prijavu priložiti:

•    prijavu na natječaj (prijavu možete preuzeti isključivo na mrežnoj stranici Fakulteta)
•    ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe o završenom studiju 
•    presliku rodnog lista
•    presliku domovnice 
•    ovjerenu presliku dopunsku ispravu o studiju ili ovjerenu presliku prijepisa ocjena
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu


Prijave za upis s dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom do 1. rujna 2022. godine na adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 31 000 Osijek, s naznakom: „Prijava na Program razlikovnih obveza“ 


CIJENA PROGRAMA


Cijena Programa razlikovnih obveza po polazniku iznosi 9.000,00 kuna. (Program je oslobođen plaćanja PDV-a).


OSTALE OBAVIJESTI


Popis polaznika kojim je odobren upis na Program razlikovnih obveza za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo  bit će objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek: www.fdmz.hr


Detaljnije obavijesti o upisu na Program razlikovnih obveza mogu se dobiti na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek: www.fdmz.hr ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Izvođenje nastave organizirati će se prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj  stranici Fakulteta. 


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo s polaznicima Programa razlikovnih obveza sklopit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.


Program razlikovnih obveza za upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku, dio je programa cjeloživotnog obrazovanja, što znači da polaznici programa ne stječu status studenta pa tako ni studentska prava i obveze na osnovu pohađanja ovog programa.


Završetkom programa razlikovnih obveza, polazniku se izdaje potvrda o položenim ispitima i završenom programu te se u potvrdi navode svi položeni ispiti i uz njih ostvareni ECTS bodovi te postignuti uspjeh. Potvrda služi samo u svrhu upisa sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 
 
Završetkom programa polaznicima se ne garantira upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku, niti njime stječu automatski upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo u Osijeku kao ni na bilo koji drugi srodni fakultet. 


Završetkom programa stječe se 30 ECTS bodova.


Nakon završenog programa polaznici ne dobivaju stručni ili akademski naziv.


Navođenje imenica u muškom rodu u ovom Natječaju ne može se ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal