• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Održane radionice „Izrada završnog i diplomskog rada“

Završen je prvi ciklus radionica pod nazivom „Izrada završnog i diplomskog rada“ na kojima je sudjelovalo preko 130 studenata završnih godina svih studijskih programa Fakulteta.  Zahvaljujemo voditeljima radionica doc. dr. sc. Štefici Mikšić, doc. dr. sc. Robertu Lovriću, dr. sc. Ivani Barać te Anamariji Tomić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije, na održanim predavanjima te korisnim savjetima koji će omogućiti studentima izradu uspješnog diplomskog i završnog rada bez nepotrebnog stresa.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal