Praćenje online nastave


Za praćenje online nastave putem MS Teamsa, potrebno je prvo preuzeti aplikaciju sa stranice: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app (može i hrvatska verzija). U Teamse se prijavljujete svojom AAI@EduHr korisnikom oznakom - nakon unosa i klika na "Sign in", biti ćete preusmjereni na AAI@EduHr login ekran gdje ćete dovršiti prijavu. 
Aplikacije za mobilne uređaje možete instalirati uobičajenim načinom (Play Store/Trgovina Play...) 
Nakon prijave, u popisu timova ćete imati tim svoje nastavne godine. 
Odabirom tima, dobiti ćete popis dostupnih kanala (predmeta). Na popisu kanala ćete moći vidjeti unutar kojeg je pokrenuto predavanje (biti će mala ikonica kamere pored naziva kanala), ili odaberite željeni kanal, i sačekajte dok u središnjem dijelu ne dobijete obavijest da je pokrenuto 
predavanje. 
Unutar obavijesti će biti dugme "Join now". Klikom na njega se otvara okvir sa kontrolama kamere, mikrofona i dugme potvrde za uključenje. 
Molim vas da ulazite sa ugašenim mikrofonima, da se ne stvaraju neželjene smetnje predavaču. Isto tako vas molim da ne pokrećete konferencije sami u terminima predavanja, otežava se nalaženje pravog predavanja između više pokrenutih sastanaka.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija