• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Studijski posjet Hospiciju Marija K. Kozulić - ustanova palijativne zdravstvene skrbi u Rijeci

Dana 31. svibnja 2022. godine u sklopu Erasmus mundus projekta „Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care“, članovi projektnog tima visokoobrazovnih institucija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru te Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu organizirano su posjetili ustanovu palijativne zdravstvene skrbi Hospicij Marija K. Kozulić  u Rijeci. Hospicij cjelovito skrbi za osobe čija bolest više „ne reagira“ na postupke liječenja, a blisko surađuje sa Zavodom za palijativnu skrb KBC Rijeka, Domom zdravlja PGŽ, te  Palijativnim mobilnim timom koji pruža palijativnu skrb u domu bolesnika. Na taj je način njihov rad usklađen s hospicijskom stacionarnom skrbi. Nakon uvodnih prezentacija i službenog predstavljanja ustanove, uslijedila je rasprava djelatnika Hospicija i projektnog tima. Tijekom rasprave, između ostalog, iznesena su brojna iskustva i izazovi kojima su izloženi osoblje Hospicija u svome svakodnevnom radu kao i rastuće potrebe za uslugama koje Hospicij pruža. 

 

Nakon rasprave, članovi su projektnog tima pod voditeljstvom ravnateljice s. Leopolde Ivković i glavnog medicinskog tehničara Zvonimira Valeđića te fizioterapeutkinje Hospicija obišli lokaciju na kojoj djeluje Hospicij. Tijekom obilaska, prezentirani su prostori i organizacija rada Hospicija kao i svakodnevne aktivnosti koje se provode.

 

Ravnateljica s. Leopolda je zajedno s djelatnicima Hospicija srdačno pozdravila inicijativu projekta „Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care“, stavljajući pri tome naglasak na aktualnu globalnu situaciju povećane potražnje za učinkovitijim i kvalitetnijim pristupom zdravstvenim uslugama te potrebom za kontinuiranom skrbi o ljudima, upravo zbog spomenutih globalnih promjena i povećanih potreba društva poput starenja stanovništva i sve veće pojavnosti kroničnih bolesti.

 

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal