• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI


obavljat će se:

21. i 22. srpnja 2022. od 9:00 do 12:00 sati, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 12.000,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžba o državnoj maturi ili Potvrda o položenim ispitima državne mature –   sve originali dokumenata ili ovjerene preslike                 
4.) Rodni list – original – ili e- Izvadak iz Matice rođenih iz sustava e- Građani (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Preslika domovnice (original na uvid) – ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
6.) Preslika osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika medicine rada
8.) Potvrda o procjeni psihičke sposobnosti
9.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 370.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.


UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 25 GODINA

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO, DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI


Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine, odnosno prije uvođenja državne mature, nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi i mogu ostvariti pravo upisa na navedeni studij u statusu izvanrednog studenta, prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis.


Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Pregradi za navedene kandidate je 15 studenata u statusu izvanrednog studenta.


Posebni uvjeti upisa za navedene kandidate podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka nakon kojega se formira rang-lista kandidata za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.


Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 

Uspjeh u srednjoj školi vrednovat će se na temelju općeg uspjeha svakog razreda srednje škole, na način da će se zbroj završnih ocjena ostvarenih na kraju svakog razreda srednje škole dijeliti s brojem završenih razreda, kako bi se došlo do prosječne ocjene tijekom školovanja.

 Prosječna ocjena tijekom školovanja će se bodovati na sljedeći način:


Prosječna ocjena tijekom školovanja

Broj bodova

4.5 - 5.0

60

4.0 - 4.5

50

3.5 - 4.0

40

3.0 -3.5

30

2.5 -3.0

20

2.0 -2.5

10


b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu 

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz Osnova zdravstvene njege, kandidat može ostvariti najviše 40 bodova. Materijali za ponavljanje gradiva iz Osnova zdravstvene njege mogu se preuzeti putem poveznice: Osnove zdravstvene njege (.pdf)

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.Prijave za razredbeni postupak


Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • od 20. do 30. lipnja 2022. za ljetni upisni rok
 • od 22. do 28. kolovoza 2022. za jesenski upisni rok

U slučaju da upisna kvota od 15 izvanrednih studenata bude popunjena u ljetnom upisnom roku, prijave za upis na jesenskom upisnom roku neće se primati, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta.

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (C. Hardijana 10E, 31000 Osijek u vremenu 9.00 – 12.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.


Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti putem poveznice: Prijavni obrazac (.docx)


Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 1. Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani)
 2. Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani)
 3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
 4. Potvrda liječnika medicine rada da nema tjelesnih ograničenja u obavljanju vježbi u budućem kliničkom okruženju (spremnost na tjelesni rad i boravak na vježbama 8 sati). Kandidat za upis mora imati potvrdu o procjeni psihičke sposobnosti za obavljanje poslova u području sestrinstva.
 5. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR7125000091101460942 (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata).
 6. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupakpriznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666)
 7. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status)Razredbeni ispit


Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Stjepana Škreblina bb, Pregrada, za:

 • ljetni upisni rok – 7. srpnja 2022. godine u 11.00 sati
 • jesenski upisni rok - 15. rujna 2022. godine u 11.00 sati.


Kandidati su dužni na razredbeni ispit sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili drugi osobni dokument s fotografijom radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) za ljetni upisni rok bit će objavljeni

7. srpnja 2022. godine na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.fdmz.hr/.


Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) za jesenski upisni rok bit će objavljeni

15. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.fdmz.hr/.


Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:


 • ljetni upisni rok – 8. srpnja 2022. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Stjepana Škreblina bb, Pregrada
 • jesenski upisni rok - 16. rujna 2022. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Stjepana Škreblina bb, Pregrada


Obavijesti


Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 12.000,00 kn.

Navedene troškove uplatiti na IBAN Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek HR7125000091101460942. Obavezno upisati svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj - 370).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Pregradi mogu se dobiti u Studentskoj službi dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.


Studenti koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi na upis je potrebno dostaviti:


 1. Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
 2. 2 uplatnice:
  a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
  b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 12.000,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
 3. Preslika osobne iskaznice
1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal