• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Fakultetsko vijeće

ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, po položaju: 


1.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

2.   Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

3.   Prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

4.   Prof. dr. sc. Igor Filipčić, prodekan za suradnju s nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

5.   Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Predsjednici katedri koji su izabrani predstavnici nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima:


6.   Doc. dr. sc. Tanja Kovač, predsjednica Katedre za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju
7.   Prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik Katedre za biofiziku, biologiju i kemiju 
8.   Prof. dr. sc. Robert Smolić, predsjednik Katedre za farmakologiju i biokemiju
9.   Prof. dr. sc. Davorin Đanić, predsjednik Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
10. Prof. dr. sc. Blaženka Miškić, predsjednica Katedre za kliničku medicinu
11. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Grošić, predsjednik Katedre za psihijatriju i neurologiju
12. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, predsjednik Katedre za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom
13. Izv. prof. dr. sc. Vesna Ćosić, predsjednica Katedre za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
14. Prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, predsjednica Katedre za dentalnu medicinu
15. Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik Katedre za interdisciplinarna područja
16. Doc. dr. sc. Ivana Barać, predsjednica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu

17. Prof. dr. sc. Mladen Bušić, predsjednik Katedre za oftalmologiju i optometriju


Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnici nastavnika na znanstveno-nastavnom mjestu u zavodima Fakulteta:


18. Izv. prof. dr. sc. Damir Erceg, izvanredni profesor Zavoda za translacijsku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
19. Izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, izvanredni profesor Zavoda za sestrinstvo "Prof. dr. sc. Radivoje Radić" Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
20. Doc. dr. sc. Jasminka Talapko, docent Zavoda za integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnici nastavnika na nastavnom radnom mjestu i predstavnici suradnika na suradničkom radnom mjestu:


21. Lidija Tomas, predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
22. Dunja Igrec, asistent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
23. Ana Petrović, asistent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Član Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnik drugih zaposlenika:


24. Marina Korpar, oec., voditeljica Ureda za financijsko - računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnici studenata:


25. Adriana Češnik, predsjednica Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i studentica sveučilišnog prijediplomskog studija Fizioterapija u Orahovici
26. Miro Skračić, član Skupštine Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i student sveučilišnog diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici
27. Ela Kapun, član Skupštine Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i studentica sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina

U radu Fakultetskog vijeća, bez prava glasa sudjeluju:


Ruža Malenica, dipl. iur. - tajnica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Katarina Kereta, mag. iur. - sindikalna povjerenica Sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i stručni suradnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal