• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Fakultetsko vijeće

ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


Članovi Fakultetskog vijeća po položaju: 


1.   Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan 

2.   Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente

3.   Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije

4.   Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

5.   Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, prodekanica za suradnju s nastavnim bazama


Predstavnici nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja:


6.   Prof. dr. sc. Davorin Đanić, predsjednik Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
7.   Prof. dr. sc. Mladen Bušić, predsjednik Katedre za oftalmologiju i optometriju 
8.   Prof. dr. sc Dario Faj, predsjednik Katedre za biofiziku, biologiju i kemiju
9.   Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić, predsjednica Katedre za kliničku medicinu
10. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, predsjednik Katedre za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom
11. Izv. prof. dr. sc. Davor Seifert, predsjednik Katedre za dentalnu medicinu
12. Izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, predsjednik Katedre za farmakologiju i biokemiju
13. Doc. dr. sc. Ivana Barać, predsjednica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu
14. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić, predsjednica Katedre za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
15. Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik Katedre za interdisciplinarna područja
16. Doc. dr. sc. Anđela Grgić, predsjednica Katedre za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

17. Doc. dr. sc. Vladimir Grošić, predsjednik Katedre za psihijatriju i neurologiju


Predstavnici nastavnika izabranih u nastavna zvanja:


18. Lorna Dubac Nemet, v. pred.
19. Jadranka Plužarić, v. pred.
20. Josip Jakab, pred.


Predstavnici suradnika izabranih u suradnička zvanja:


21. Jelena Jakab, dr. med., asistentica  
22. Lucija Kuna, mag. biolog., asistentica
23. Nikola Volarić, dr. med., asistent


Predstavnik ostalih zaposlenika:


24. Marina Korpar, oec., voditeljica Ureda za financijsko - računovodstvene poslove


Predstavnici studenata:


25. Adriana Češnik, studentica 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija u Orahovici, predsjednica Studentskog zbora
26. Ana-Marija Kraljević, studentica 2. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo
27. Marija Lukač, studentica 3. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo
28. Anamaria Mazarekić, studentica 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
29. Zorana Vidaković, studentica 3. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo


Tajnica:


Ruža Malenica, dipl. iur. - sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća bez prava glasa

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal