• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Odbori i povjerenstva fakulteta


ODBOR ZA NASTAVU I STUDENTE

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, predsjednik

2. Doc. dr. sc. Ivana Barać

3. Andreja Miljanović

4. Adriana Češnik, predstavnik studenata, član

5. Ela Kapun, predstavnik studenata, član


ETIČKO POVJERENSTVO

1. Izv. prof. dr. sc. Barbara Ebling, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić

3. Izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić

4. Dr. sc. Nikola Volarić, v. asistent, član

5. Miro Skračić, predstavnik studenata, član


ODBOR ZA ZNANOST

1. Prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Marko Boban

3. Prof. dr. sc. Igor Filipčić

4. Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić

5. Doc. dr. sc. Anita Matić


POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBOR U ZVANJA

1. Prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Davorin Đanić

4. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

5. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić


ODBOR ZA DIPLOMSKE RADOVE

1. Doc. dr. sc. Slavko Čandrlić, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, član

3. Izv. prof. dr. sc. Anita Matić, član

4. Doc. dr. sc. Tanja Kovač, član

5. Doc. dr. sc. Ivana Barać, član

6. Dr. sc. Jadranka Plužarić, v. pred., član

7. Dr. sc. Martina Juzbašić, asistent, član

8. Karla Rožac, asistent, član
9. Meri Reili, asistent, član


POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

1. Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mladen Bušić, član

3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, član

4. Izv. prof. dr. sc. Vesna Ćosić, član

5. Izv. prof. dr. sc. Barbara Ebling, članPOVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

1. Dr. sc. Jasenka Vujanić, pred., predsjednik

2. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, član

3. Izv. prof. dr. sc. Štefica Mikšić, član

4. Dr. sc. Jelena Jakab, v. asistent, član

5. Darjan Zirdum, predstavnik studenata, član

6. Denis Ćosić, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije), član

7. Martina Hećimović, predstavnik vanjskih dionika (Gradsko društvo Crvenog križa Osijek), član


POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA DJELATNICIMA

1. Prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, član

3. Prof. dr. sc. Igor Filipčić, član

4. Izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, zamjenski član

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal