• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Odbori i povjerenstva fakulteta


ODBOR ZA NASTAVU I STUDENTE

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, predsjednik

2. Doc. dr. sc. Ivana Barać

3. Dr. sc. Ivan Perić

4. Dora Dragičević, dr. med. dent.

5. Andreja Miljanović

6. Anamaria Mazarekić, predstavnik studenata

7. Zorana Vidaković, predstavnik studenata


ETIČKO POVJERENSTVO

1. Izv. prof. dr. sc. Barbara Ebling, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić

3. Izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić

4. Nikola Volarić, dr. med.

5. Adriana Češnik, predstavnik studenata


ODBOR ZA ZNANOST

1. Prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Marko Boban

3. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić

4. Izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić

5. Doc. dr. sc. Anita Matić


POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBOR U ZVANJA

1. Prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Davorin Đanić

4. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

5. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić


ODBOR ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

1. Doc. dr. sc. Ivana Škrlec, predsjednik

2. Doc. dr. sc. Ivana Barać

3. Doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

4. Doc. dr. sc. Tanja Kovač

5. Jadranka Plužarić, mag. med. techn.

6. Željko Mudri, mag. med. techn.

7. Ivan Perić, mag. cin.

8. Dorotea Petrović, dr. med. dent.
9. Matej Tomas, dr. med. dent.


POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

1. Doc. dr. sc. Dario Galić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža

4. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić

5. Doc. dr. sc. Davorin Pezerović


POVJERENSTVO ZA KADROVSKI RAZVOJ

1. Prof. dr. sc. Davorin Đanić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mladen Bušić

3. Doc. dr. sc. Stjepan Rudan


POVJERENSTVO ZA STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

1. Prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Mihajlo Šesto

3. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić

4. Prof. dr. sc. Martina Smolić

5. Izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz


POVJERENSTVO ZA SUDSKO-MEDICINSKA VJEŠTAČENJA

1. Prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev


POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

1. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Davorin Đanić

3. Dr. sc. Jasenka Vujanić, pred.

4. Jelena Jakab, dr. med.

5. Katarina Judnić, predstavnik studenata

6. Denis Ćosić, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije)

7. Martina Hećimović, predstavnik vanjskih dionika (Gradsko društvo Crvenog križa Osijek)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal