• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Institucijski projekti

Šifra projekta: IP1-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Barać


Naziv projekta:

Povezanost simulacije komunikacijskih vještina u odnosu studenata sestrinstva i bolesnika kroz klinički praktikum i kliničko okruženje


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP2-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić


Naziv projekta:

Procjena izloženosti fetusa zračenju tijekom dijagnostičkih i terapijskih postupaka


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP3-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Anita Matić


Naziv projekta:

Uloga leptina u regulaciji antioksidativnog enzima glutation peroksidaze i nastalog upalnog odgovora pri procesu adipogeneze


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP4-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Željka Perić Kačarević


Naziv projekta:

Histološka analiza regenerirane kosti nakon primjene resorptivne magnezijske membrane za vođenu regeneraciju kosti


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP5-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Martina Smolić


Naziv projekta:

Osobitosti signalnih molekula, biljega lipogeneze, mitohondrijske aktivnosti te upale u staničnim modelima hepatalne steatoze


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP6-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Robert Smolić


Naziv projekta:

Utjecaj epikatehina na biljege lipogeneze i mitohondrijske aktivnosti u staničnom modelu hepatičke steatoze


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP7-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Škrlec


Naziv projekta:

Genetička varijabilnost u osoba s psihijatrijskim i kardiovaskularnim bolestima


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP8-FDMZ-2023


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Jasminka Talapko


Naziv projekta:

In vitro ispitivanje antifungalnog djelovanja pentadekapeptida BPC 157 na sojevima Candida sp.


_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP1-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Škrlec


Naziv projekta:

„Povezanost varijabilnosti gena za receptor melatonina s osjetljivošću na infarkt miokarda”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP2-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Jasminka Talapko


Naziv projekta:

„Antibakterijski učinci pentadecapeptida BPC 157 te odabranih vrsta meda na oralnim patogenima in vitro”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP3-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Hrvoje Brkić


Naziv projekta:

„Procjena doze zračenja na fetus pri radioterapiji karcinoma dojke kod trudnica”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP4-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević


Naziv projekta:

„Klinička primjena nove metalne resorptivne membrane za regeneraciju alveolarnog grebena”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP5-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Robert Smolić


Naziv projekta:

„Utjecaj liječenja nemetastatskog​ kolorektalnog karcinoma na promjene u glikozilacije imunoglobulina G”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP6-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Tanja Kovač


Naziv projekta:

„Razina leptina i IL1β u serumu te morfologija adipocita subkutanog i visceralnog masnog tkiva kod muške djece i adolescenata”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP7-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Martina Smolić


Naziv projekta:

„Uloga Wnt signalnog puta u staničnom modelu jetrene fibroze”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP8-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Štefica Mikšić


Naziv projekta:

„Provođenje preventivnih mjera Zdravstvene njege u zajednici u simulacijskom kabinetu – dojenje”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP9-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Barać


Naziv projekta:

„Doprinos simulacijskog kabineta u nastavi zdravstvene njege starijih osoba na formiranje znanja i stavova o starim osobama kod studenata studija sestrinstvo”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP10-FDMZ-2022


Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Mladen Bušić


Naziv projekta:

„Miopija u školske djece Grada Zagreba”


Razdoblje financiranja: listopad 2022. - rujan 2023.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP1-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Stjepan Špalj


Naziv projekta:

Struktura utjecaja malokluzije na adolescente


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP2-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičević


Naziv projekta:

Odrednice orofacijalne boli i temporomandibularnih poremećaja u osoba s reumatoidnim artritisom


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP3-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Karolina Kramarić


Naziv projekta:

Mjerenje autoregulacije i autonomnog živčanog sustava u nedonoščadi


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP4-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Hrvoje Brkić


Naziv projekta:

Izrada antropomorfnog fantoma trudnice u drugom trimestru trudnoće te procjena doze zračenja na fetus pri radioterapiji karcinoma dojke


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP5-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević


Naziv projekta:

Histološka analiza ksenografta i alopastičnog biomaterijala u dentalnoj medicini


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP6-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Škrlec


Naziv projekta:

Uloga gena cirkadijalnog ritma kod nastanka metaboličkog sindroma


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP7-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Branko Dmitrović


Naziv projekta:

Proupalni i remodelacijski procesi u subkutanom i visceralnom masnom tkivu kod muške djece i adolescenata


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP8-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Robert Smolić


Naziv projekta:

Povezanost biljega lipogeneze i mitohondrijske disfunkcije s individualnim razlikama pri nastanku lijekovima izazvanog jetrenog oštećenja


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP9-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić


Naziv projekta:

Utjecaj različitih oblika kalcijeva oksalata u in vitro modelu urolitijaze


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP10-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Damir Erceg


Naziv projekta:

Praćenje potrošnje i racionalizacije propisivanja psihofarmaka po županijama u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2019. godine


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP11-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Jasminka Talapko


Naziv projekta:

Ispitivanje antimikrobne aktivnosti konvencionalnih i nekonvencionalnih oralnih antiseptika te pentadekapeptida BPC 157 na najčešćim oralnim patogenima


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP12-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Anđela Grgić


Naziv projekta:

Povezanost razina vitamina D s tjelesnim funkcionalnim stanjem i motoričkim sposobnostima


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________

Šifra projekta: IP13-FDMZ-2021
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Barać


Naziv projekta:

Doživljaj promjena u procesu starenja kroz simulacijski kabinet u nastavi zdravstvene njege starijih osoba


Razdoblje financiranja: listopad 2021. - listopad 2022.

_______________________________________________________________________Šifra projekta: IP1-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Branko Dmitrović


Naziv projekta:

„Utjecaj primjene 13 – cis retinoične kiseline i visokomasne prehrane na razvoj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u Lewis štakora“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP2-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Dario Faj


Naziv projekta:

„Medicinsko ozračenje u Republici Hrvatskoj“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP3-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc.dr.sc. Anđela Grgić


Naziv projekta:

„Konstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti u kliničkoj populaciji“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP4-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Štefica Mikšić


Naziv projekta:

„Unaprjeđenje stručne prakse“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP5-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Vesna Milas


Naziv projekta:

„Utjecaj mehaničke ventilacije na srčanu varijabilnost novorođenčadi i nedonoščadi“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP6-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević


Naziv projekta:

„Analiza biomaterijala za koštanu regeneraciju u stomatologiji“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.


Šifra projekta: IP7-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić


Naziv projekta:

„Procjena izražaja SOST i DKK1 proteina u gingivalnoj krevikularnoj tekućini kod parodontalnih pacijenata na kroničnoj terapiji statinima“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP8-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: doc. dr. sc. Ivana Škrlec


Naziv projekta:

„Povezanost između varijacija gena sata i podložnosti za razvoj kardiovaskularnih bolesti“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

Šifra projekta: IP9-FDMZ-2020
Ime i prezime voditelja: izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj


Naziv projekta:

„Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata“


Razdoblje financiranja: listopad 2019. – prosinac 2020.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal