• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Pretraživanje baza podataka

Korisnici Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek imaju na raspolaganju baze podataka čiji je pristup osiguran putem nacionalne licencije, zahvaljujući Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.


Na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, točnije na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, dostupan je ažurirani popis baza podataka dostupnih putem nacionalne licence, baza koje imaju otvoreni pristup, probni pristup i baza koje nude djelomičan pristup. 


Udaljen pristup bazama (npr. od kuće) moguć je putem PROXY-a, te korištenjem AAI@EduHr identiteta.


Korisne poveznice iz područja biomedicine i zdravstva:


Upite informacijsko-referalnog tipa (npr. teme seminarskih radova, završnih i diplomskih radova) korisnici upućuju putem obrasca*

Ime i prezime *
Studij *
Godina studija *
Kolegij *
Naslov teme na hrvatskom *
Naslov teme na engleskom jeziku *
Ključne riječi na hrvatskom *
Ključne riječi na engleskom *
Mail *
Kontakt *


Radno vrijeme Knjižnice:

7:30 - 18:30

Rad sa korisnicima:

8:00 - 18:00

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Knjižnica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Crkvena 21, 31 000 Osijek

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Korisnikom Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek postaje se upisom u Knjižnicu (evidentiranjem korisnika u Metelwin programu i potpisivanjem Izjave o zaštiti osobnih podataka). Upisati se mogu studenti Fakulteta, nastavnici, znanstvenici i suradnici Fakulteta, ostali djelatnici Fakulteta, nastavnici, znanstvenici i suradnici drugih visokoškolskih ustanova i vanjski korisnici.