• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Dekan


Dekan Fakulteta
prof. dr. sc. Aleksandar Včev - dekan


Prof. prim. dr. sc. Aleksandar  Včev, dr. med., rodio se 27. prosinca 1960. godine u Orahovici, gdje je i završio srednju školu. 1985. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dislocirani Studij medicine u Osijeku). Tijekom 1985. i 1986. godine obavio je pripravnički staž u MC-u Osijek i  MC-u Zadar.     


1987. godine završio je poslijediplomski studij iz kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom: Utjecaj ekstrahepatalne kolestaze na vrijednosti serumskih proteina.     


1990. godine izabran je za znanstvenoga asistenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.     

Od 1986. do 1989. godine zaposlen je na Katedri za patofiziologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Studija medicine u Osijeku. Od 1989. godine zaposlen je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Osijek. Tijekom Domovinskoga rata, u okviru radne obveze, radio je na istom tom radnom mjestu.     


Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1993. godine.     


1994. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: Biokemijske i patomorfološke promjene u jetri i bubrezima pri opstrukcijskom ikterusu u štakora.     


1995. godine završio je poslijediplomski studij iz gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu.     


1996. godine izabran je za višeg asistenta na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe studija medicine u Osijeku.     


1997. godine zajedno s Markom Lukićem, dipl. inž., objavio je knjigu “Prehrana i ulkusna bolest” u izdanju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Drugo izdanje izašlo je 2005. a treće 2009. godine.      


1998. godine izabran je za zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


1999. godine izabran je u  znanstveno-nastavno zvanje  docenta na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


2001. godine jedan je od osnivača Nacionalnog odbora za borbu protiv virusnog hepatitisa.     

Od 2001. do 2004. bio je predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek.    


Od 2001. do 2003. godine te u 2005. godini bio je ravnatelj Kliničke bolnice Osijek.    


2002. godine izdao je sveučilišni udžbenik ”Bolesti debelog crijeva”.     


Od 2002. do 2017. bio je predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Osijek.    


2003. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom 2003. bio je v. d. pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakuteta u Osijeku.     


2004. godine izabran je za predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


2004. godine priznat mu je status supspecijalista gastroenterologije i priznat naslov primarijus od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.      


2005. godine izabran za prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


2006. godine zajedno s Markom Lukićem, dipl. inž., objavio je knjigu “Prehrana i upalne bolesti crijeva” u izdanju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


2006. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2008. do 2010. godine bio je član Upravnog vijeća KB-a i KBC-a Osijek.     


2009. godine izabran za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.     


2009. izabran i za znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Biomedicina, polje Temeljne medicinske znanosti     


2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.     


Od 2011. godine član je Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktroa medicine.     


Od 2012. godine je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Osijek.     


Od 2014. do 2016. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu.       


2014. godine zajedno s doc. dr. sc. Draženom Pulanićem, objavio je knjigu “Anemija” u izdanju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.      


2015. godine objavio je prvo hrvatsko izdanje knjige “Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI” čiji je urednik zajedno s Neelom Burtonom, u izdanju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Oxfordu.   


Tijekom 1988. godine bio je na edukaciji iz digestivne endoskopije u KBC-u Ljubljana, a tijekom 1993. godine na edukaciji iz abdominalnog ultrazvuka u KBC-u Rijeka. Na edukaciji iz endoskopskog ultrazvuka bio je 2004. godine u Amsterdamu, a iz digestivne endoskopije 2005. godine u Bruxellesu.


Kao istraživač sudjelovao je i sudjeluje u šest znanstvenih projekata, a kao konzultant u jednom znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Bio je i voditelj međunarodnoga (Hrvatska – Mađarska) IPA projekta ”Health management”.     


Objavio je ukupno 269 radova, a od toga 66 radova u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu. Citiran je 1014 puta.     


Od 2009. do 2013. godine  bio je član Matičnog povjerenstva za Biomedicinu i zdravstvo RH.  Od 2012. godine izabran je za zamjenika predsjednika Stručnog povjerenstva za podjelu državnih nagrada za znanost, za znanstveno područje biomedicinskih znanosti.     


Pod njegovim je mentorstvom troje kandidata napravilo i obranilo magistarske radove na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, osam kandidata napravilo je i obranilo doktorske disertacije, jedan na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sedam na Medicinskom fakultetu Osijek. Mentor je dvojici kolega kojima je odobrena tema doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Bio je i mentor na pedeset završnih radova na studiju sestrinstva i na dva diplomska rada na studiju medicine.     


Recenzent je sedam sveučilišnih udžbenika i četiri sveučilišna poslijediplomska i diplomska studija.  


2007. godine dobio Priznanje Gradske lige protiv raka Osijek

2009. godine dobio Povelju Hrvatskog liječničkog zbora         

2010. godine dobio Povelju Crvenog križa grada Osijeka         

2011. godine dobio Plaketu grada Pregrade

2015. godine dobio Plaketu i veliku medalju Sveučilišta u Zadru

2016. godine dobio godišnju nagradu za područje visokog obrazovanja Brodsko-posavske županije

2016. godine dobio Grb Grada Osijeka za doprinos u području medicinske znanosti

2017. godine dobio Zlatnu plaketu Grada Orahovice

2018. Plaketa povodom 20. godišnjice Medicinskog fakulteta Osijek, za izniman doprinos razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Od 2014. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2017. godine redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti. Član je i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog internističkog društva, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu, Hrvatskog gastroenterološkog društva, Europskog društva za integrativnu medicinu, Svjetskog  udruženja gastroenterologa, Hrvatske liječničke komore i Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. - 1991.    


2010. godine pokrenuo je Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstva koji se izvodi od ak. 2010./2011. godine, a u to je vrijeme bio prvi studiji te vrste u Republici Hrvatskoj. Od akademske 2010./2011. godine izvode se i Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike i Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, također prvi studiji svoje vrste u Republici Hrvatskoj.  


Od akademske 2015./2016. godine pokrenuo je Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije i Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene. Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene prvi je studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.  


Akademske 2016./2017. godine pokrenuo je Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine. 2017./2018. godine pokrenuo je Sveučilišni diplomski studij fizioterapije.  

Pokrenuo je dislocirane studije diljem Slavonije: Sveučilišni dislocirani preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradišci, Sveučilišni dislocirani diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije u Orahovici i Sveučilišni diplomski studij fizioterapije u Orahovici. 


Također je pokrenuo Poslijediplomski specijalistički studij “Klinička epidemiologija”, Poslijediplomski specijalistički studij “Ultrazvuk u kardiologiji”, Poslijediplomski specijalistički studij “Anesteziologija i reanimatologija”, Poslijediplomski specijalistički studij “Opća interna medicina” i Poslijediplomski specijalistički studij “Oftalmologija i optometrija”.  


Osnovao je sljedeće zavode: Zavod za biološku antropologiju, Zavod za dentalnu medicinu, Zavod za mineralni metabolizam, Zavod za integrativnu medicinu, Zavod za kliničku medicinu i Zavod za kliničku epidemiologiju na Medicinskom fakultetu Osijek.


Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek osnovao je Zavod za biologiju i Zavod za integrativnu psihijatriju.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal