• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Studentska Smart X- iskaznica

Studenti prve godine prilikom upisa na Fakultet sa matičnim podacima o studentu predaju jednu sliku i potpis za izradu studentske Smart X- iskaznice.
U Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) tj. ISAK – Informacijski sustav akademskih kartica obrađuju se (prosljeđuju) podaci za zradu i dostavu iste.

Za IZGUBLJENU – OŠTEĆENU – UKRADENU SmartX-karticu potrebno je osobno doći s indeksom u ured za studente te:


Preuzimanje SmartX-kartice može se obaviti u uredovno radno vrijeme Ureda za studente.

Student osobno uz predočenje indeksa preuzima SmartX-karticu.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal