• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Uvodna riječ dekana

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - Prof.dr.sc. Aleksandar Včev


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je fakultet u 21. stoljeću u Slavoniji i najmlađi fakultet u području biomedicine i zdravstva u Hrvatskoj.


Osnovan odlukom Senata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 25. travnja 2017. godine. Nastavlja tradiciju studiranja u području biomedicine i zdravstva u Osijeku koja traje od 1979. godine, kada je u Osijeku pokrenut dislocirani studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Fakultetu se u ovom trenutku izvode sljedeći studijski programi:


  1. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina
  2. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstvo
  3. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Fizioterapija
  4. Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena
  5. Poslijediplomski specijalistički studij – Neurologija
  6. Poslijediplomski specijalistički studij - Psihijatrija
  7. Poslijediplomski specijalistički studij - Oftalmologija s optometrijom


Navedeni studijski programi su već danas prepoznatljivi obrazovni okviri unutar kojih se vrši edukacija i stvaranje kvalitetnog zdravstvenog kadra prijeko potrebnog Istočnoj Hrvatskoj.


Najveća nastavna baza Fakulteta je Klinički bolnički centar Osijek, u čijim klinikama, odjelima i zavodima naši studenti stječu klinička znanja i vještine potrebne za obavljanje svojih poziva, kao i sasvim jasno usmjerenje prema potrebi stalnog usavršavanja. 


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek sklopio je ugovore osim sa zdravstvenim ustanovama i s jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Istočne Hrvatske.


Zaključno, poziv studenata naših sveučilišnih studija čini nešto više od zanimanja, pa svi oni, koji dolaze studirati na naš Fakultet jednog će dana uz preuzimanje diplome preuzeti i veliku moralnu odgovornost za časno obnašanje tog poziva. Fakultet će im osigurati stjecanje vrhunskih kompetencija i etičkih dimenzija naučenog, a na njima je da se uvijek iznova vraćaju po nova znanja i vještine, kako bi mogli obnašati svoj poziv kao vrhunski, visoko etični i časni stručnjaci.


Prof.dr.sc. Aleksandar Včev
U Osijeku, 1. ožujka 2018.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal