• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Projekti sveučilišta

Šifra projekta: ZUP2018-89
Ime i prezime voditelja: Davorin Pezerović


Naziv projekta:

„Uvođenje i evaluacija videokonferencije u nastavi iz područja društvenih znanosti na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo“


Razdoblje financiranja: studeni 2018. - prosinac 2020.

Šifra projekta: ZUP2018-15
Ime i prezime voditelja: Dario Faj​


Naziv projekta:

„Optimizacija ozračenja pacijenta i kvalitete snimki pri postupcima kompjutoriziranom tomografijom stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini“


Razdoblje financiranja: studeni 2018. - prosinac 2020.

Šifra projekta: ZUP2018-16
Ime i prezime voditelja: Hrvoje Brkić​


Naziv projekta:

„Neutronska dozimetrija u modificiranim bunkerima visokoenergijskih linearnih akceleratora elektrona“


Razdoblje financiranja: studeni 2018. - prosinac 2020

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal