• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Projekti za doktorande

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-01
Ime i prezime voditelja: Jelena Jakab, dr. med., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Analiza izražaja specifičnih markera adipogeneze nakon primjene simvastatina i metformina in vitro


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-02
Ime i prezime voditelja: Ivana Krpan, prof., predavačica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Univerza v Ljubljani, Fakultet za matematiko in fzioko, doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika, smer: fizika, modul: fizikalno izobraževanje


Naziv projekta:

„Obnavljanje laboratorijskih vježbi iz fizike u skladu sa ishodom učenja u zdravstvenim studijima radi razvijanja znanstvenih vještina studenata“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-03
Ime i prezime voditelja: Lucija Kuna, mag. biolog., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Djelovanje antioksidanasa i analiza gena uključenih u oksidativni stres kod epitelnog oštećenja izravnog natrija taurokolatom u staničnom modelu ulkuse bolesti“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-04
Ime i prezime voditelja: Ivana Lovrić, dr. med., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Učinak primjene 13-cis retinonične kiseline i visokomasne prehrane na crijevni mikrobiom, razvoj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u Lewis štakora“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-05
Ime i prezime voditelja: Robert Mujkić, prof. biol. kem., asistent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Povezanost proupalnih i remodulacijskih procesa s koncentracijom adipocitokina u serumu i količinom kolagena u supkutanom i visceralnom masnom tkivu trbušne regije kod djece i odraslih ispitanika muškog spola“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-06
Ime i prezime voditelja: Vjera Ninčević, dr. med., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Molekularni mehanizmi renoprotektivnog učinka SGLT2 i GLP 1 analoga na staničnom modelu proksimalnog tubula zdravog ljudskog bubrega (HK2)“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-07
Ime i prezime voditelja: Tea Omanović Kolarić, dr. med., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Osobitosti tamoksifenom izazvane steatoze i steatohepatitisa u modelu metabolički funkcionalnih ljudskih jetrenih stanica“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-08
Ime i prezime voditelja: Marija Pejakić, dr. med. dent., asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Histološka, histomorfometrijska i radiološka evaluacija primjene bifarnog kalcijevog fosfata u injekcijskom obliku pri augmentaciji dna maksilarnog sinusa“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-09
Ime i prezime voditelja: Ivan Perić, mag. cin., asistent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski studij na Fakultetu za sport i tjelesnu kulturu, Sveučilište u Novom Sadu)


Naziv projekta:

„Efekti suplementacije prekursora kreatina na funkcionalno-motoričke i biokemijske parametre“


Razdoblje financiranja: 
srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

Šifra projekta: IPD-2018-FDMZOS-10
Ime i prezime voditelja: Nikola Volarić, dr. med., asistent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)


Naziv projekta:

„Razvoj stomatologije u Osijeku“


Razdoblje financiranja: srpanj 2018. godine - srpanj 2019. godine

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal