• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Dentalna medicina

Vrsta studija:

sveučilišni

 

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

 

Trajanje studija:

6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova)

 

Naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina student stječe akademski naziv doktor dentalne medicine (dr. med. dent.).

Uvjeti upisa na studij

1. Pravo upisa u 1. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Privremenom Statutu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilniku o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilniku o provođenju državne mature imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od minimalno četiri godine i pristupili državnoj maturi  i ispunili  minimalne uvjete kako slijedi:

 

  1. Srednja ocjena četiri razreda srednje škole – 25%
  2. Hrvatski jezik – položena razina B 
  3. Matematika – položena razina B 
  4. Strani jezik – položena razina B 

Izborni predmeti

  1. biologija ili fizika ili kemija – 25%
  2. biologija ili fizika ili kemija – 20%
  3. biologija ili fizika ili kemija – 20%

 

Studenti stječu pravo upisa na temelju  rezultata ostvarenih u postupku Državne mature i provjere posebnih sposobnosti. 

 

Provjera posebnih sposobnosti:

  1. Test psihomotorike koji provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - do 100 bodova (10%).
  2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati uz provjeru posebnih sposobnosti:

Test psihomotorike koji provodi  Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

  

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Samim ustrojem studijskih programa Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Tijekom studija na svim studijskim programima studentima je omogućeno pohađanje nastave i praktičnog dijela nastave u nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje su rasprostranjene diljem cijele Hrvatske te su u svojim područjima često centri izvrsnosti. Stoga je studentima omogućeno u praćenje nastave u nekim od najboljih centara određenih medicinskih vještina, što uvelike pridonosi i takvom vidu mobilnosti studenata.

Također je omogućena mobilnost studenata unutar samog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek u vidu polaganja izbornih predmeta na ostalim fakultetima u sastavu Sveučilišta.

 

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

I. generacija studenata studija Dentalna medicina

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal